Warszawa: konkurs na szefa CZD zostanie unieważniony

Autor: KR, DK/Rynek Zdrowia • • 27 czerwca 2013 17:41

Do konkursu na dyrektora Instytu ''Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka'' stanął tylko jeden kandydat, więc konkurs zostanie unieważniony. Następny zostanie rozpisany najprawdopodobniej już po wakacjach.

Warszawa: konkurs na szefa CZD zostanie unieważniony
Joanna Komolka, rzecznik prasowy Centrum Zdrowia Dziecka, wyjaśnia, że termin składania ofert w konkursie na dyrektora Insytutu ''Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka'' minął 17 czerwca br. Na konkurs wpłynęła jedna oferta, więc zgodnie z przepisami nie może on zostać rozstrzygnięty.

- W czwartek (27 czerwca) zbierze się Rada Naukowa Instytutu, która podejmie uchwałę o unieważnieniu konkursu. Najprawdopodobniej nowy konkurs zostanie ogłoszony już po wakacjach. - informuje w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl rzecznik Joanna Komolka.

Obecnie Insytutem kieruje prof. Małgorzata Syczewska, zastępca dyrektora ds. Nauki. Pełnienie tego obowiązku minister zdrowia powierzył jej 6 lutego br., odwołując jednocześnie z funkcji dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie prof. Janusza Książyka.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych: ''W przypadku odwołania dyrektora instytutu minister sprawujący nadzór nad instytutem wyznacza spośród jego zastępców osobę pełniącą funkcję kierownika instytutu na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy''. Termin ten upłynie 6 sierpnia br.

Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy resortu zdrowia, informuje Rynek Zdrowia, że obecnie trwa procedura konkursowa na stanowisko dyrektora przedmiotowego Instytutu.

- Jeśli jednak Rada Naukowa podejmie uchwałę o unieważnieniu konkursu, na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego, wówczas minister zdrowia w trybie art. 24 ust. 5 ww. ustawy powoła do pełnienia obowiązków dyrektora jednego spośród zastępców dyrektora Instytutu ''Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka'', a Rada Naukowa zarządzi ponownie przeprowadzenie konkursu - informuje rzecznik prasowy MZ.

Jak informował portal rynekzdrowia.pl, na początku lutego br. zespół menedżerów i ekspertów z całej Polski wyliczył w raporcie braki i nieprawidłowości w zarządzaniu Instytutem.

- Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że niedoszacowanie wysokospecjalistycznych procedur pediatrycznych nie jest przyczyną złej sytuacji finansowej tej placówki - oceniał prof. Krzysztof Warzocha.

Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie jest członkiem zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeb oraz warunków reorganizacji IPCZD. Zespół opublikował w 1 lutego) 153-stronicowy raport nt. sytuacji IPCZD, oceniający bardzo krytycznie zarządzanie tą jednostką.

U podstaw powołania zespołu w październiku 2012 r. przez ministra zdrowia legła konieczność reorganizacji i restrukturyzacji Instytutu, który de facto utracił płynność finansową i możliwość samodzielnej obsługi długu (ocenianego na dzień publikacji raportu na ok. 240 mln zł).

Więcej: www.rynekzdrowia.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum