PWX/Rynek Zdrowia | 14-10-2014 13:56

Warszawa: Centrum Onkologii przeciwne lokalizacji Szpitala Południowego

Przewodniczący wszystkich liczących się onkologicznych towarzystw naukowych, także kierownicy klinik i zakładów Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii napisali do premier Ewy Kopacz list otwarty, w którym proszą o zmianę decyzji władz miasta dotyczącej lokalizacji i budowy Szpitala Południowego.

Jak napisali w liście, proszą o wstrzymanie decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz, gdyż została ona podjęta „bez jakiejkolwiek konsultacji z przedstawicielami zainteresowanych środowisk medycznych”.

W liście czytamy też m.in. „Pragniemy podkreślić, że nie negujemy potrzeby budowy szpitala dla południowych dzielnic Warszawy, jednak zmuszeni jesteśmy zakwestionować plany jego lokalizacji na działce u zbiegu ulic Pileckiego/Indiry Gandhi”.

Jak tłumaczą podpisani pod listem działka, o której mowa jest niezbędna by rozbudować w niedalekiej przyszłości Centrum Onkologii-Instytut oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii. CO-I we współpracy z IHT przygotowało plany rozbudowy przychodni specjalistycznych i chemioterapii jednodniowej, bo w tym zakresie istnieją największe potrzeby w zakresie onkologicznych świadczeń zdrowotnych.

Według sygnatariuszy listu ewentualna budowa Szpitala Specjalistycznego spowoduje też liczne problemy organizacyjne utrudniające funkcjonowanie szpitali.

Pełna treść listu - obok tekstu, plik w formacie pdf  do pobrania