Wałbrzych. Pracownicy szpitala protestują wobec odwołania dyrektor Marioli Dudziak

Autor: JJ • Źródło: Rynek Zdrowia09 sierpnia 2021 13:50

Nie milką echa decyzji zarządu woj. dolnośląskiego w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu Marioli Dudziak. Najpierw sama dyrektor wydała w tej sprawie oświadczenie, a dzisiaj pracownicy szpitala zaprotestowali przeciwko decyzji władz województwa.

Fot. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
  • Jako przyczynę odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego Zarząd województwa dolnośląskiego podał nieprzystąpienie placówki do pilotażowego programu Centrum Zdrowia Psychicznego i niedopełnienie obowiązków
  • Mariola Dudziak w swoim oświadczeniu zarzuca Zarządowi województwa dolnośląskiego, że jako przyczynę zwolnienia i w jego uzasadnieniu podaje nieprawdę, godzącą w jej dobre imię
  • W obronie Marioli Dudziak stają pracownicy szpitala, którzy w piśmie do marszałka i wicemarszałków województwa dolnośląskiego żądają przywrócenia jej na stanowisko dyrektora

Zwolnienie za niewykonywanie poleceń służbowych?

W oświadczeniu, które w miniony piątek rzecznik prasowy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski przesłał do mediów. poinformowano, że podstawą decyzji o odwołaniu Marioli Dudziak ze stanowiska było "niewywiązywanie się z obowiązków dyrektora szpitala, niewykonanie poleceń służbowych wydanych przez urząd marszałkowski nadzorujący szpital oraz wprowadzenie w błąd dyrekcji Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego".

Zdaniem zarządu województwa działania te spowodowały, że wałbrzyski szpital utracił możliwość udziału w pilotażowym programie Centrum Zdrowia Psychicznego

Podano, że dyrektor mimo upomnień ze strony urzędu nie złożyła deklaracji uczestnictwa szpitala w pilotażu. Ponadto miała też w połowie lipca wprowadzić w błąd pracowników UMWD, informując, że taka deklaracja została złożona.

Dyrektor Dudziak: to nieprawdziwe informacje 

Odwołana dyrektor Mariola Dudziak także w piątek wydała oświadczenie (opublikowane na stronie wałbrzyskiego szpitala) w którym zarzuca zarządowi woj. dolnośląskiego podanie w i informacji rzecznika nieprawdziwych informacji, które naruszają jej dobre imię.

- Nie jest prawdą, iż szpital nie podjął niezbędnych działań umożliwiających udział w programie pilotażowym Centrum Zdrowia Psychicznego. W 2019 r. złożyliśmy po raz pierwszy deklarację uczestnictwa w tym programie, która nie została pozytywnie rozpatrzona, ze względu a nieprzystąpienie jednego z podwykonawców do pilotażu, a tym samym braku możliwości spełnienia głównie wymogów kadrowych dla projektu - czytamy w oświadczeniu.

Odwołana dyrektor szpitala wyjaśnia, że szpital nie posiada wystarczającego zaplecza kadrowego i lokalowego, aby samodzielnie przystąpić do tego programu. Warunkiem przystąpienia do pilotażu było zawarcie umów z przychodniami z zakresu psychiatrii działającymi na terenie objętym pilotażem.

Dodaje: „O wszystkich tych przeszkodach wiedziała zarówno dyrekcja Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jak również Pan Marek Balicki kierownik Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Ministerstwie Zdrowia".

Jak stwierdza Dudziak, trudno więc mówić o wprowadzaniu w błąd dyrekcji Departamentu Zdrowia czy braku stosownych działań ze strony dyrekcji Szpitala. Dyrekcja Departamentu była na bieżąco informowana o sytuacji, a wątpliwości wyjaśniane telefonicznie.

Protest przeciwko odwołaniu dyrektor

Wobec odwołania dyrektorki protestują pracownicy lecznicy. W poniedziałek, 9 sierpnia, skierowali pismo w sprawie do marszałka i wicemarszałków województwa dolnośląskiego ze stanowczym żądaniem przywrócenia dyrektor Marioli Dudziak do pracy.

Czytamy w nim m.in.: „Pani dyrektor Mariola Dudziak, kierując nieprzerwanie od 16 lat naszym szpitalem w sposób bezprecedensowy przyczyniła się do jego rozwoju i wysokiego uznania wśród pacjentów, mieszkańców całego subregionu wałbrzyskiego. Pomimo wielu trudności w sposób rozważny kierowała szpitalem unikając sporów i respektując prawa pacjenta w pacjentów oraz personelu. W ostatnich kilkunastu miesiącach walki z pandemią umiejętnie współpracowała z wszystkimi instytucjami skutecznie ograniczając skutki pandemii. Szpital nasz współtworzył pierwsze masowe punkty szczepień zapewniając pomoc 100 tys. pacjentów z całej Polski.”

Jak napisali pracownicy w dokumencie, od kilku lat warunki funkcjonowania szpitala były coraz trudniejsze, a decyzje Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego nie były dla szpitala im. dr. Sokołowskiego korzystne.

- Pani dyrektor Mariola Dudziak konsekwentnie prezentowała stanowisko stawiające dobro pacjentów z regionu wałbrzyskiego na pierwszym miejscu. Nie akceptowała propozycji zmian, które mają doprowadzić do likwidacji w Wałbrzychu neonatologii pediatrii oraz onkologii - przekonują autorzy pisma.

Jak stwierdzają pracownicy placówki, wałbrzyski szpital nie mógł ostatnio liczyć na żadną pomoc finansową co tłumaczono przeznaczeniem wszystkich środków na potrzeby nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. I to ta postawa - jak czytamy w piśmie - spowodowała decyzję marszałka o odwołaniu dyrektorki. 

„Odwołanie dyrektora szpitala pełniącego kluczową funkcję w walce z pandemią tuż przed spodziewaną czwartą falą uważamy za decyzję skrajnie niebezpieczną stanowiącą realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców całego subregionu wałbrzyskiego. Żądamy przywrócenia pani dyrektor Marioli Dudziak na wcześniej zajmowane stanowisko jest to niezbędny warunek do normalnej pracy szpitala” – podsumowują swój protest pracownicy placówki.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum