W szpitalnej spółce zysk podzieli samorząd

Autor: Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 18 sierpnia 2009 09:12

Po przekształceniu SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego decyzję o podziale zysku podejmie samorząd, nie - jak w SPZOZ - dyrektor po zaopiniowaniu przez radę społeczną.

W szpitalnej spółce zysk podzieli samorząd
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Już we wrześniu pierwsze samorządy podpiszą umowy z Ministerstwem Zdrowia, dzięki czemu możliwa będzie spłata części zobowiązań szpitali przekształconych w spółki. Wraz z przekształceniem SPZOZ-y zmienią się niektóre zakresy związane z prowadzeniem ksiąg - przypomina Gazeta Prawna.

Krystyna Adamus, biegły rewident z Auxilium, zwraca uwagę, że w przypadku szpitali publicznych to rozporządzenie ministra zdrowia określa szczególne zasady rachunku kosztów. Natomiast w spółkach prawa handlowego każda jednostka sama określa, według jakiego sposobu będzie rozliczać koszty. Zasady te muszą być zapisane w polityce rachunkowości.

Ekspert tłumaczy również, że w SPZOZ występują dwa rodzaje kapitałów, tj. fundusz założycielski oraz fundusz zakładu. Fundusz założycielski ma inny charakter niż kapitał podstawowy w spółkach kapitałowych. Fundusz założycielski SPZOZ zwiększają, przekazane z budżetu państwa, dotacje na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe.

– W spółkach kapitałowych zwiększenie kapitału podstawowego może nastąpić jedynie poprzez jego podwyższenie – podkreśla rozmówczyni Gazety Prawnej.

Odmiennym zasadom podlega również podział wyniku finansowego za rok obrotowy. W spółkach o podziale zysku lub pokryciu straty decyduje organ założycielski, tj. jednostka samorządu terytorialnego (zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy). W SPZOZ decyzja ta pozostaje w gestii organu zarządzającego (kierownika jednostki) po uzyskaniu opinii rady społecznej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze