W przychodni eWUŚ wyświetla pacjenta "na czerwono". NFZ przypomina zasady

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia19 maja 2022 18:36

NFZ przypomina, że Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) to system ułatwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. W przypadku, gdy system nie potwierdził uprawnień, a ubezpieczony ma do nich prawo, należy wykonać kilka kroków.

W przychodni eWUŚ wyświetla pacjenta "na czerwono". NFZ przypomina zasady
NFZ podpowiada, co zrobić, w razie problemów z eWUŚ. Fot. AdobeStock
  • eWUŚ jest systemem umożliwiającym natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Chcąc potwierdzić prawo do świadczeń, wystarczy pokazać w rejestracji numer PESEL, a także potwierdzić tożsamość za pomocą, np. dowodu osobistego
  • Jeśli system nie potwierdził uprawnień, ale pacjent wie, że ma do nich prawo, może m.in. złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi swoje ubezpieczenie
  • NFZ przypomina, jakie działania trzeba podjąć w tym wypadku. To dla pacjentów bardzo ważne

eWUŚ wyświetla "na czerwono". Co zrobić?

eWUŚ codzienne aktualizuje informacje zgromadzone w systemie według danych otrzymywanych np. z ZUS i KRUS. Chcąc potwierdzić swoje prawo do świadczeń, wystarczy okazać w rejestracji numer PESEL wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Może zdarzyć się sytuacja, gdy system eWUŚ nie potwierdził uprawnień pacjenta. W przypadku, gdy osoba ta wie, że ma do nich prawo, powinna wykonać poniższe kroki:

  • złożyć pisemne oświadczenie – wystarczy złożyć takie oświadczenie, które potwierdza ubezpieczenie. Tyle wystarczy, aby lekarz przyjął pacjenta w ramach ubezpieczenia,
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie – można także w rejestracji przedstawić papierowy dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia (np. legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie od pracodawcy czy aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego),
  • wyjaśnienie sytuacji:

a. pacjent powinien potwierdzić u pracodawcy, że jest objęty ubezpieczeniem (odprowadza za pacjenta składkę zdrowotną), a także, że współmałżonek/małżonka i dzieci są zgłoszeni do ubezpieczenia,

b. objaśnienie sytuacji w wojewódzkim oddziale NFZ.

Jak potwierdzić prawo do świadczeń w przychodni albo szpitalu?

Jak przypomina NFZ potwierdzenie do prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, polega na weryfikacji w rejestracji numeru PESEL oraz dokumentu tożsamości. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (do ukończenia 18 roku życia) – należy okazać aktualną legitymację szkolną.

Co ważne, konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, także dzieci. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Członkami rodziny są:

  • rodzice i dziadkowie jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • małżonkowie,
  • dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo w ramach rodziny zastępczej ­ do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum