W komisjach lekarskich będzie psycholog. Ile zarobi? Nowe rozwiązania w projekcie

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia13 stycznia 2023 09:15

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący m.in. ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej. Przewidziano w nim wynagrodzenie dla psychologa.

W komisjach lekarskich będzie psycholog. Ile zarobi? Nowe rozwiązania w projekcie
Zgodnie z proponowaną nowelizacją w komisjach lekarskich będzie także psycholog. Fot. Shutterstock
 • W RCL opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów określający m.in. ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej
 • W przepisach projektu rozporządzenia ujęto wynagrodzenie dla psychologa zasiadającego w powiatowych komisjach lekarskich
 • W uzasadnieniu czytamy, że rozszerzenie składu komisji wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich, w którym proponuje się dodanie psychologa jako członka komisji lekarskiej
 • Z tego też powodu koniecznie jest doszczegółowienie wynagradzania składu powiatowych komisji lekarskich i wojewódzkich komisji lekarskich. Tym samym psycholog za udział w posiedzeniu komisji (jeden dzień pracy) otrzyma stawkę nie mniejszą niż 300 zł i nie większą niż 600 zł
 • Nowelizacja obecnie jest na etapie uzgodnień międzyresortowych

Komisje lekarskie z poszerzonym składem

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich, orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich.

Zgodnie z nim wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich (Dz. U. poz. 1133) w § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a)       dla psychologa z jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej – członka komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 300 zł i nie większej niż 600 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Uzasadnienie proponowanej zmiany

Jak wskazano w nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2022 roku w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich, znalazło się określenie wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla psychologa.

Rozszerzenie składu komisji wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, wydawanym na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, w którym proponuje się dodanie psychologa jako członka komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – podano.

W związku z proponowanymi zmianami niezbędne jest doszczegółowienie wynagrodzenia składu powiatowych komisji lekarskich i wojewódzkich komisji lekarskich. Co istotne, regulacja nie wygeneruje dodatkowego obciążenia dla budżetu państwa, ponieważ koszty wejścia w życie projektowanego aktu prawnego będą  finansowane z części budżetu państwa – będącej w dyspozycji MON.

Szacunki mówią o zwiększeniu wydatków wynikających z wynagrodzenia psychologów będących w składzie komisji lekarskich o około 6,3 mln złotych. 

Podano również przykład: średnio corocznie powołuje się około 390 komisji lekarskich, do składu, których należy powołać 350 psychologów, czas pracy (urzędowania) komisji – 40 posiedzeń, szacowana stawka dla psychologa to 450 zł za 1 posiedzenie co daje 350 x 40 x 450 = 6,3 mln zł rocznie

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze