W NFZ o opiece koordynowanej

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 23 lutego 2016 20:52

Biuro Komunikacji Społecznej NFZ wydało we wtorek (23 lutego) komunikat po spotkaniu dotyczącym organizacji opieki koordynowanej (OOK). Wzięli w nim udział przedstawiciele środowisk pacjentów, placówek medycznych, a także instytucji monitorujących jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.

Spotkanie w Centrali NFZ poświęcono realizacji projektu Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) - Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski.

Wzięli w nim udział przedstawiciele Fundacji MY PACJENCI, Fundacji Urszuli Jaworskiejoraz Federacji Pacjentów Polskich, a także reprezentanci Banku Światowego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Monitorowania Jakości, Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rządowej Rady Ludnościowej.

Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk podkreślił, że jedną z podstawowych kwestii przy wprowadzaniu koordynowanej opieki zdrowotnej w Polsce jest uzyskanie informacji o rzeczywistych oczekiwaniach pacjentów dotyczących opieki zdrowotnej i świadczonych usług.

Przypomniał, że w tym celu Fundusz przeprowadził pilotażową ankietę dotyczącą badania poziomu satysfakcji pacjenta. - Chcemy, żeby pacjent uzyskał jak najlepszą pomoc medyczną na miarę naszych możliwości - zaznaczył prezes NFZ.

Projekt NFZ stanowi I etap wieloletniego procesu wdrażania w Polsce OOK. Następnymi krokami w implementacji zmian w systemie ochrony zdrowia będzie etap II - pilotażowy, realizowany w latach 2017-2021 w wybranych lokalizacjach oraz III etap - wdrożeniowy w całym kraju w perspektywie 2019–2023. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj: www.nfz.gov.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum