V Kongres Wyzwań Zdrowotnych Online: szpitale czekają na lepsze finansowanie i powrót do normalności

Autor: KG, KL/Rynek Zdrowia • • 14 maja 2020 20:02

W czwartek (14 maja) uczestnicy pierwszej zdalnej sesji w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online pt. "O sieci szpitali i nie tylko - kilka pytań w czasach pandemii" rozmawiali o organizacji pracy, finansowaniu szpitali w trudnym okresie ostatnich dwóch miesięcy oraz możliwościach powrotu do planowych przyjęć.

Pierwsza zdalna sesja w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online; Fot. Andrzej Wawok/PTWP

W ocenie wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego szpitale jednoimienne, których powołanie było efektem pandemii, spełniły pokładane w nich oczekiwania. Polityk podkreślił jednak, że na dokładne decyzje co do ich przyszłości trzeba jeszcze poczekać, chociaż można sądzić, że zbliża się czas powrotu tych placówek do dawnych zadań.

To była dobra decyzja
Sławomir Gadomski przypomniał, że uruchomienie sieci szpitali jednoimiennych było odpowiedzią na to, co działo się za granicą.  - Patrząc na  Chinach i Włochy postanowiliśmy wykorzystać naszą infrastrukturę by zareagować na potrzeby osób zakażonych nie utrudniając jednocześnie dostępu do innych szpitali. Dzisiaj widzimy, że sieć szpitali jednoimiennych na szczęście nie odegrała roli jaką dla nich przewidzieliśmy, bo epidemia nie miała takiego przebiegu jak w innych krajach - mówił wiceminister.

Dodał, że skierowanie do tych szpitali pewnych zasobów i pacjentów było decyzją słuszną.  - Obecnie przyglądamy się jak wygląda obłożenie w tych placówkach i być może będziemy weryfikować ich działalność. Ale na to przyjdzie czas , gdy będziemy wiedzieli jak poluzowanie obostrzeń wpłynęło na przebieg epidemii - wskazywał.

Zobacz retransmisję debaty:

Mariola Szulc, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach podsumowując działalność swojej lecznicy, która od dwóch miesięcy działa jako szpital jednoimienny przyznała, że sytuacja była bardzo trudna.

- Przekształcenie placówki, która funkcjonuje na co dzień w 12 oddziałach, w szpital jednoimienny, było olbrzymim wyzwaniem. Jeżeli chodzi o nasza jednostkę, środki ochronne napływały na bieżąco. Mieliśmy też duże wsparcie ze strony NFZ i naszego właściciela - miasta i samorządu. Ale zastanawiamy się, jak długo będziemy tak funkcjonować. Czekamy na wyjście z tej formy i powrót do dawnej działalności - mówiła prezes Szulc.

Z kolei Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego wskazał, że doświadczenia z pandemii sprawiły, że obecnie planowane jest utworzenie dużego centrum chorób zakaźnych. - Korzystając z wiedzy z ostatnich miesięcy widzimy, gdyby w regionie działało Centrum Chorób Zakaźnych,  rozwiązałoby to większość problemów, z którymi musieliśmy się borykać - zaznaczył. 

Więcej o V Kongresie Wyzwań Zdrowotnych Online, wydarzeniach towarzyszących oraz plan emisji najbliższych sesji i rejestracja: www.hccongress.pl/pl.

Kwestia finansowania
Daniel Rutkowski,
zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ mówił o pieniądzach mających pozwolić zachować płynność finansową szpitali w czasie epidemii koronawirusa. Jak wskazywał, w obszarze finansów szpitali w czasie epidemii koronawirusa konieczne jest podzielenie świadczeniodawców na dwie grupy.

- Pierwszą z nich stanowią świadczeniodawcy, którzy bezpośrednio realizują świadczenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - szpitale jednoimienne, ale też inne, które zostały wpisane na wykaz dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ i wojewodę do realizacji tych świadczeń - zaznaczył.

- Specustawa COVID-19 określiła, że te świadczenia finansowane są z budżetu państwa - z części, która jest w posiadaniu ministra zdrowia. Z tej dotacji - stan na wczoraj (13 maja - przyp. red.) - przekazaliśmy 306 mln zł dla podmiotów, które realizują te świadczenia - wyjaśnił wicedyrektor Rutkowski.

Druga grupa to świadczeniodawcy, w których realizację normalnych świadczeń zakłóciła pandemia.- Tu mamy instrumenty, które dzięki zmianie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jaka w połowie marca weszła w życie - mogliśmy zastosować. To jest wypłata tzw. 1/12 kontraktu miesięcznego bez bezpośredniego powiązania z poziomem realizacji świadczeń oraz instrumenty, które pozwoliły nam szybciej przekazywać środki. Na wniosek świadczeniodawców możemy cztery razy w miesiącu przekazywać środki, a wypłata należności następuje w ciągu 5 dni po złożeniu i weryfikacji dokumentów finansowych - zaznaczył dyrektor Rutkowski.

Ponadto - jak dodał - w marcu z funduszu zapasowego zostały uruchomione środki, które pozwoliły zwiększyć cenę punktu w ryczałcie PSZ o 5 proc. - To był strumień dodatkowych pieniędzy około miliarda złotych do systemu - podsumował dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ.

Władysław Perchaluk, dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, prezes zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego podkreślał, że obecnie niemal wszystkie szpitale powiatowe mają jakieś problemy finansowe. Straty tych placówek w woj. śląskim w ujęciu rok do roku wynoszą od 900 tys. zł do 5 mln zł.

Jak wrócić do przyjęć planowych?
Uczestnicy sesji zastanawiali się także nad warunkami powrotu do planowej działalności szpitali. Jak przyznał Daniel Rutkowski, skala zaległych świadczeń w leczeniu planowym jest duża.

- I tak w porównaniu do analogicznych okresów w roku ubiegłym - w zakresie np. chirurgii ogólnej mamy w marcu spadek o 38 proc. , a w kwietniu już o ponad 70 proc.  Podobny trend widać w ortopedii. Nieco mniejsze ograniczenie było w kardiologii, chociaż równie istotne: w marcu o ok. 33 proc., w kwietniu o ok. 65 proc. - wskazywał dyrektor.

O konieczności odmrażania planowych przyjęć przekonany jest Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego. Jak zaznaczył, aby w ogóle mówić o nadrabianiu zaległości w zakresie planowych świadczeń potrzebne jest  ustalenie planu konkretnego działania dla szpitali. Wicemarszałek podkreślał, że fundamentem powrotu do dawnej działalności jest uregulowanie kwestii szerokiego testowania pacjentów planowanych do przyjęcia, co jest podstawą odmrażania normalnego funkcjonowania lecznic.

Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiadał, że nie ma żadnych wytycznych, które zalecałyby testowanie wszystkich pacjentów czy personelu medycznego. - Test należy wykonać u każdego pacjenta czy pracownika ochrony zdrowia, który ma wskazania - argumentował.

Mariola Szulc, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach zwróciła uwagę na inny problem. Jak podkreślała, obecnie wykonanie  zabiegów pozostaje na poziomie 1 proc. Jeżeli powrót do normalnej działalności będzie trwał jeszcze jakiś czas, a część specjalistów, którzy już chcą wracać do swoich dziedzin, opuści lecznicę,  to zanim wyjdzie ona z formuły szpitala jednoimiennego, będzie musiała odbudować kadrę.

Z kolei Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacja Szpitali zwracał uwagę, że raczej nie należy mówić o nadrabianiu zaległości. - Działaliśmy w sytuacji nadzwyczajnej, a szpitale wykonały to co miały wykonać. Teraz należy planować jak działać dalej. I tu trzeba wprowadzić nowy uporządkowany plan. Musimy m.in mieć spójne wytyczne. - Ale nadal mamy wykluczające się wskazania różnych towarzystw naukowych i konsultantów. Dlatego jest prośba do decydentów, aby ten ważny obszar uporządkowali - przekonywał.

Jarosław Fedorowski zwrócił ponadto uwagę na niespójności różnych rekomendacji konsultantów i towarzystw, a także na kwestię stabilności finansowania szpitali. Wiceminister Gadomski zaproponował, aby Polska Federacja Szpitali przedstawiła propozycje dotyczące finansowania podmiotów leczniczych.

Bezpieczeństwo wymaga kosztów
Natomiast Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wskazał, że aby szpital, który jest dużą jednostką medyczną nie był dostarczycielem ognisk zakażenia chorych z grona personelu czy pacjentów, musi stosować zasady bezpieczeństwa.

- To generuje ściśle określone koszty - mówił dyrektor Pobrotyn i wymieniał: - Przebudowaliśmy lecznicę, mamy ograniczenia czasowe - liczby przyjmowanych chorych w różnych obszarach wynikają z reżimu epidemiologicznego, jakiego musimy przestrzegać. Do tego dochodzą środki ochrony osobistej.

Podkreślał, że ostatnie dwa miesiące pokazały, że jest wielu zakażonych koronawirusem jest bezobjawowych, co oznacza, że każdego pacjenta należy traktować w kategoriach grup ryzyka, a to powoduje zwiększenie kosztów.

- Do przedyskutowania jest, czy rentowność finansowania świadczeń, którą zaproponował NFZ, jest wystarczająca? Zgadzam się natomiast, że jeżeli nastąpi szybkie wyhamowanie pandemii koronawirusa w Polsce, będziemy w dużej mierze w stanie te świadczenia odrobić - podsumował szef szpitala uniwersyteckiego we Wrocławiu.

Kolejne relacje z sesji "O sieci szpitali i nie tylko - kilka pytań w czasach pandemii” już wkrótce w portalu rynekzdrowia.pl oraz na stronie www.hccongress.pl.

***

Na program V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online (14-maja-14 lipca 2020 r.) składa się ponad 60 sesji, wykładów i prezentacji w sześciu głównych blokach tematycznych:

• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
• E-zdrowie
• Edukacja

Więcej o V Kongresie Wyzwań Zdrowotnych Online, wydarzeniach towarzyszących oraz plan emisji najbliższych sesji i rejestracja: www.hccongress.pl.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych stał się wyjątkowym w skali Europy forum interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej.

Programy wielu sesji, z oczywistych powodów, zostały uzupełnione o zagadnienia związane z pandemią COVID-19 i jej skutkami dla systemów opieki zdrowotnej, polityki społecznej oraz gospodarczej.

Główna idea kongresu - zgodnie z jego nazwą, pozostaje aktualna - to wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jaki i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach. W obecnej rzeczywistości epidemiologicznej wyzwania te nabierają szczególnego znaczenia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum