Ustalanie ryczałtu systemu PSZ świadczeń zdrowotnych. Zmiany weszły dziś w życie

Autor: oprac. KM • Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej22 grudnia 2022 15:30

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 22 grudnia weszło w życie.

Ustalanie ryczałtu systemu PSZ świadczeń zdrowotnych. Zmiany weszły dziś w życie
Ministerstwo Zdrowia, fot. Shutterstock
  • Nowelizacja rozporządzenia ws. sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej weszła w życie
  • Zmiany w rozporządzeniu dotyczą m.in. współczynnika proporcjonalności czasowej, kwotę zobowiązania z umowy i  wzór obliczania wartości ryczałtu dla świadczeniodawcy do czasu otrzymania przez dany oddział wojewódzki Funduszu danych co do liczby Ll na okres planowania.

Zmiany w sposobie ustalania ryczałtu

Na mocy nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zmieniono brzmienie kilku punktów dokumentu. Określono:

  • B-l – liczbę jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, przez świadczeniodawcę l, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowym i jednocześnie nie będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania, u świadczeniodawcy l, w związku z kwalifikacją świadczeniodawcy wskazaną w art. 95n ust. 1 ustawy lub ze zmianą kwalifikacji świadczeniodawcy wskazaną w art. 95n ust. 14 ustawy, lub zmianą przepisów wydanych na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy; jeżeli świadczenia te nie będą finansowane w ramach ryczałtu przez część okresu planowania, do wyliczeń przyjmuje się liczbę proporcjonalną do długości części okresu planowania;
  • B+l – liczbę jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, przez świadczeniodawcę l, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej,
    które nie były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowym i jednocześnie będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania, u świadczeniodawcy l, w związku z kwalifikacją świadczeniodawcy wskazaną w art. 95n ust. 1 ustawy lub ze zmianą przepisów wydanych na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy; jeżeli świadczenia te będą finansowane w ramach ryczałtu przez część okresu planowania, do wyliczeń przyjmuje się liczbę proporcjonalną do długości tej części okresu planowania.

Ustalono także:

  • k’ – współczynnik proporcjonalności czasowej stanowiący iloraz długości okresu planowania oraz długości okresu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, które nie były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowym i jednocześnie będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania, u świadczeniodawcy l, w związku z kwalifikacją świadczeniodawcy wskazaną w art. 95n ust. 1 ustawy;
  • R’(l,i) – kwotę zobowiązania określoną w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które nie były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowym i jednocześnie będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania, u świadczeniodawcy l, w związku z kwalifikacją świadczeniodawcy wskazaną w art. 95n ust. 1 ustawy.

Opracowany został również wzór obliczania wartości ryczałtu dla świadczeniodawcy l do czasu otrzymania przez dany oddział wojewódzki Funduszu danych co do liczby Ll na okres planowania.

Rl,i +1 Rl,i × k + R’l,i × k’.”

Całość treści rozporządzenia do pobrania pod tekstem.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum