JJ/Rynek Zdrowia | 12-04-2011 14:33

Urzędy Kontroli Skarbowej czekają na donosy pacjentów...

Już w maju lekarze będą wystawiali rachunki za usługi korzystając z kas fiskalnych. Urzędy Kontroli Skarbowej przyznają, że trudno to będzie sprawdzić.

Ministerstwo Finansów szacuje, że nowych kas, które będą mieli obowiązek stosować obok lekarzy także prawnicy, może być nawet 300 tys. (obecnie jest ich ok. 1,5 mln – korzystają z nich np. taksówkarze). Szacuje się, że wpływy z opodatkowanych usług w tym zakresie przyniosą budżetowi państwa dodatkowe 250 mln zł.

– Obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ciąży, co do zasady, na wszystkich podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Do tej grupy dołączą też osoby świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia. I zgodnie z nowymi przepisami powinne one stosować nowe przepisy tak jak pozostali podatnicy zobowiązani do chwili obecnej do ewidencjonowania sprzedaży towarów/usług za pomocą kasy fiskalnej – mówi portalowi rynek zdrowia.pl Joanna Kruz, rzecznik UKS w Katowicach.

Rzecznik zwraca uwagę, że usługi medyczne w ramach wykonywanych kontraktów z NFZ nie są sprzedażą podlegającą ewidencji w kasie rejestrującej.

– Stosowanie przepisów ustawy o kontroli skarbowej umożliwia pracownikom naszego urzędu prowadzenie kontroli w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. Przepisy prawa podatkowego nie różnicują zasad prowadzenia kontroli w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie skutkować mogą udzieleniem mandatów. W tym roku najniższa kwota mandatu to 138 zł, najwyższa to 2772 zł. W przypadku uporczywego, kilkukrotnego popełnienia tego samego czynu (wykroczenia karnego skarbowego), w trybie art. 84 kodeksu karnego skarbowego wszczynane jest wobec właściciela postępowanie karno-skarbowe – dodaje Joanna Kruz.

Nowe przepisy wejdą w życie, ale czy istnieje możliwość pełnej kontroli ich realizacji? Kontrolujący nie będzie mógł wejść do gabinetu podczas wizyty, trudno mu także będzie udawać pacjenta. UKS-y nie ukrywają: pozostają donosy. Ich liczba stale wzrasta. Do Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach wpłynęło ich w roku 2008 355, a w 2010 – 458.