Unijne pieniądze na zdrowie: 4,3 mld zł już wydaliśmy. Do wzięcia druga rata

Autor: Katarzyna Rożko/Rynek Zdrowia • • 18 marca 2013 06:14

W latach 2014-2020 Polska otrzyma z Unii Europejskiej 73 mld euro. Nie wiadomo jeszcze, jaki kawałek z tego tortu dostanie sektor zdrowia. Szpitale i inne placówki medyczne udowodniły już jednak, że potrafią zdobywać wielomilionowe dotacje na inwestycje. To pieniądze, których nie mogłyby pozyskać ani od organów założycielskich, ani wysupłać ze środków własnych.

Unijne pieniądze na zdrowie: 4,3 mld zł już wydaliśmy. Do wzięcia druga rata

- Trwają prace nad przygotowaniem Umowy Partnerstwa (kontraktem pomiędzy Polską a Komisją Europejską) oraz programów operacyjnych. W dokumentach tych zostaną określone obszary, a także zakres unijnej pomocy - podaje Rynkowi Zdrowia Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wyjaśnia, że ochrona zdrowia może być wspierana m.in. w zakresie: badań i rozwoju, projektów informatycznych (np. e-zdrowie), modernizacji obiektów i projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Nacisk na wspieranie badań i wdrożeń
Wiadomo już, że ochrona zdrowia została uznana za „istotny obszar dla zrównoważonego rozwoju kraju" oraz, że pieniądze z transzy na lata 2014-2020 mają być wydawane w inny sposób niż fundusze z budżetu 2007-2013.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zwróciła uwagę, że do tej pory pieniądze europejskie inwestowano głównie w infrastrukturę i bazę. Zapowiedziała, że nowy budżet zostanie tym razem skierowany głównie na połączenie tego, co będzie się rodzić na wyższych uczelniach z aktywnością przedsiębiorców, aby wyniki badań naukowych skutkowały wdrożeniami na rynku.

Na inwestycje w ochronie zdrowia w latach 2007-2013 przeznaczono ponad 4,3 mld zł. W wykorzystaniu unijnych dotacji w ramach regionalnych programów operacyjnych przodują województwa: małopolskie (284,1 mln zł), mazowieckie (246,8 mln zł) oraz wielkopolskie i dolnośląskie (oba po ponad 199 mln zł). Najmniej środków wykorzystano w Opolskiem (47,3 mln zł) i Lubuskiem (63,2 mln zł).

W środku tabeli znalazły się województwa: świętokrzyskie (185,9 mln zł), łódzkie (168,8 mln zł), lubelskie (154,8 mln zł), zachodniopomorskie (151 mln zł), pomorskie (153,8 mln zł), warmińsko-mazurskie (149,9 mln zł), śląskie (145,8 mln zł), podkarpackie (122,5 mln zł), pomorskie (121,3 mln zł), podlaskie (105,6 mln zł). W całej Polsce korzystano również z kwoty 1,5 mld zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Małopolska liderem
W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 ponad 300-milionową dotację uzyskało 39 projektów. Wśród nich 8 było związanych jest z informatyzacją i e-usługami, 7 projektów z termomodernizacją i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, 22 projekty z budową, przebudową, rozbudową bądź modernizacją budynków i pomieszczeń oraz 2 projekty dotyczące europejskiej sieci współpracy.

Jak informuje Urząd Marszałkowski w Krakowie, zarówno pod względem liczby dofinansowanych projektów, jak i wysokości dotacji w czołówce jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Z transzy na lata 2007-2013 lecznica zdobyła dotację na trzy projekty na kwotę 114,2 mln zł.

W Szpitalu im. Jana Pawła II w sumie zrealizowano bądź realizuje się 20 projektów o łącznej wartości 208 mln, gdzie kwota dofinansowania przekracza 173 mln zł. Są to nie tylko projekty krajowe, ale i międzynarodowe, więc środki pochodzą też m.in. z Central Europe Programme czy Health Programme.

- W 2005 r., czyli krótko po pojawieniu się możliwości skorzystania ze środków europejskich, w placówce powstała jednostka zajmująca się pozyskiwaniem i obsługą administracyjną projektów dofinansowanych z unijnych źródeł. Jej zadaniem jest m.in. pomoc w przezwyciężaniu barier biurokratycznych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne - mówi Dominika Gryszówka, kierownik Biura Wspierania Badań i Rozwoju w Szpitalu im. Jana Pawła II.

- Osoby zainteresowane składaniem wniosków aplikacyjnych mogą u nas w każdej chwili uzyskać szczegóły w zakresie otwartych naborów. Często zdarza się, że kadra szpitala zgłasza się do Biura z gotowymi pomysłami, które chciałaby realizować. W takim wypadku zespół stara się znaleźć adekwatne możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - wyjaśnia Gryszówka.

Mazowsze: zakończono już ponad połowę unijnych inwestycji
Mazowieckie - drugie województwo pod względem wykorzystania dotacji z UE - w ramach regionalnego programu operacyjnego w ochronie zdrowia w 2007-2013 zawarło łącznie 57 umów (w tym aż 21 z nich to projekty realizowane przez placówki w Warszawie).

Jak informuje Lidia Krawczyk z Mazowieckiej Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, 33 projekty to inwestycje polegające na rozbudowie i wyposażeniu szpitali i publicznych oraz niepublicznych ZOZ-ów, a pozostałe 24 dotyczą informatyzacji (wprowadzenie i rozwój e-usług oraz zintegrowanych systemów informatycznych).

- Ponad połowa z tych inwestycji została już zakończona. Pozostałe będą sfinalizowane do połowy 2015 r. Już dziś pacjenci korzystają z odnowionej infrastruktury. Tylko na zakupionym ze środków unijnych sprzęcie wykonywanych jest na Mazowszu rocznie ponad pół miliona specjalistycznych badań, a dotychczas udało się zmodernizować ponad 28 tys. m kw. powierzchni infrastruktury ochrony zdrowia - wylicza Lidia Krawczyk.

Jedną z największych inwestycji realizuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Lecznica aplikuje o finansowe wsparcie dla prowadzonych prac od 2004 r. W tym czasie wdrożyła 7 projektów, których wartość wyniosła aż ponad 95 mln zł. Kwota dofinansowania uzyskanego z funduszy unijnych sięga prawie 75 mln zł.

Warto poddać się rygorom unijnych regulacji
Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego m.in. dobudowane oraz kompletne wyposażone zostało nowe skrzydło budynku o powierzchni ponad 12 tys. m kw.

- Wartość tej inwestycji to 70 mln zł, a uzyskane dofinansowanie opiewa na prawie 59 mln zł. Jest to jeden z największych projektów dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia w Polsce dofinansowanych z funduszy unijnych - mówi portalowi rynekzdrowia.pl Lucyna Koper, kierownik działu organizacji i nadzoru oraz koordynator projektów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Przyznaje, że pomimo ogromu pracy związanej z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej i wdrażaniem projektu, konieczności poddawania się licznym kontrolom i monitorowania inwestycji przez 5 lat od jej zakończenia - warto skorzystać z unijnych środków.

Prawdziwym wyzwaniem
jest merytoryczne opracowanie dokumentacji tak czytelnie, aby oceniający ją asesorzy nie mieli wątpliwości, że właśnie ta inwestycja spełnia wszystkie kryteria i powinna być realizowana.

- Wymaga to znajomości branży medycznej, licznych i często zmieniających się przepisów, umiejętności planowania i analitycznego myślenia oraz pracy specjalistów, którzy potrafią wykorzystać możliwości finansowania zewnętrznego. Po podpisaniu umowy istotne znaczenie ma współpraca osób zajmujących się wdrażaniem projektu. To ich wiedza, doświadczenie i zaangażowanie przekłada się na sukces - podkreśla Lucyna Koper.

Informuje też, że płocki szpital będzie aplikował o pieniądze z kolejnego budżetu na lata 2014-2020. W planach jest m.in. przeprowadzenie informatyzacji jednostki.


Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum