×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Umowy na leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych - zmiana zarządzenia NFZ

Autor: oprac. KG • Źródło: NFZ28 lipca 2021 11:45

NFZ opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. W konsultacjach społecznych uwzględniono 11 uwag.

Umowy na leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych - zmiana zarządzenia NFZ
W drodze konsultacji społecznych do zarządzenia NFZ uwzględniono kilka uwag wniesionych przez prof. Marka Rękasa. Fot. PTWP
 • Zarządzenie Prezesa NFZ nr 136/2021/DGL zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
 • Projektowane zmiany wpisują się w kluczowe dla NFZ cele określone w Strategii na lata 2019-2023
 • Projekty zarządzenia NZF zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe zostały przedstawione do konsultacji społecznych
 • Wpłynęło 90 stanowisk do przedmiotowych projektów, w tym 79 zawierających uwagi. 11 z nich uznano za zasadne

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia Nr 162/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych

Chodzi o obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2021 r.

Projektowane zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023 jak: (cel 2) poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz (cel 5) poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej.

W konsultacjach społecznych 11 uwag uznano za zasadne

W dniach od 30 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. trwały konsultacje społeczne projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dodatkowo w dniach od 13 lipca 2021 r. do dnia 20 lipca 2021 r. trwały konsultacje społeczne projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe z dnia 13 lipca 2021 r.

W trakcie konsultacji do ww. projektów zarządzenia odniosło się łącznie 36 podmiotów (w tym 4 oddziały wojewódzkie NFZ), z których 8 nie zgłosiło uwag, a uwagi od 2 podmiotów zostały złożone po wyznaczonym terminie.

Łącznie otrzymano 90 stanowisk do przedmiotowych projektów, w tym 79 zawierających uwagi oraz 11 informujących o ich braku. Z przesłanych 79 uwag:

 • 11 uznano jako zasadne,
 • 4 uznano jako częściowo zasadne,
 • 60 oceniono jako niezasadne,
 • 4 uwagi wymagają przeprowadzenia analizy oraz ewentualnie zostaną uwzględnione w kolejnym projekcie zarządzenia.

Najważniejsze uwzględnione uwagi w zarządzeniu

Wśród najważniejszych zmian uwzględnionych w zarządzeniu dotyczącym leczenia szpitale w zakresie programy lekowe dotyczą m.in. zmiany brzmienia § 12a ust. 6 zarządzenia, polegającej na wprowadzeniu zapisu odnoszącego się do obowiązku zawarcia przez świadczeniodawcę porozumienia zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP, w związku z uwagami zgłoszonymi przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, ZPIFF Infarma oraz Izbę Gospodarczą Farmacja Polska.

Uwzględniono też zmianę brzmienia § 12a ust. 6 zarządzenia, polegającej na wydłużeniu terminu udzielenia przez świadczeniodawcę upoważnienia do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz podmiotu przeprowadzającego postępowanie z 7 na 14 dni, w związku z uwagą zgłoszoną przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Do katalogu 2t, określającego Katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych, dodano produkt o kodzie 5.08.07.0000104 - encorafenibum - p.o., zgodnie z pismem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2021 r. znak: PLR.07.31.2021.2.ŁK.

Uwagi konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki również uznane

W związku z uwagą konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki prof. Marka Rękasa dokonano wprowadzenia zmiany w katalogu 1k, stanowiącym Katalog świadczeń i zakresów poprzez dodanie znaku „x” w wierszu nr 98 dotyczącym zakresu 03.0000.420.02 „Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)” w kolumnie odnoszącej się do świadczenia o kodzie 5.08.07.0000023 „kwalifikacja do leczenia w programie lekowym oraz weryfikacja jego skuteczności”.

Uwagi prof. Marka Rękasa (oraz dwóch oddziałów NFZ) uwzględniono również w doprecyzowaniu zapisu odnośnie wymaganego doświadczenia w diagnostyce i leczeniu chorób plamki, zawartego w części „pozostałe” dla programu lekowego „Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)”.

Wprowadzono też wskazane przez niego zmiany odnośnie zapewnienia realizacji badań angiografii fluoresceinowej oraz angio-OCT w ramach programu lekowego ''Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)'' z ''angiografia fluoresceinowa lub angio-OCT - zapewnienie dostępu'' na ''angiografia fluoresceinowa - zapewnienie dostępu; angio-OCT - w lokalizacji''.

Zarządzenie Nr 136/2021/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze