Osiem organizacji apeluje do ministra zdrowia o zmiany w projekcie ustawy o reformie szpitali

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia/Mat. prasowe02 listopada 2022 05:18

Jest apel do ministra zdrowia o usunięcie niekorzystnych przepisów, które mogłyby zachwiać stabilność funkcjonowania dostawców towarów i usług dla szpitali. Sygnatariusze  zaapelowali także o przeprowadzenie konsultacji publicznych i konferencji uzgodnieniowej nowej wersji ustawy.

Osiem organizacji apeluje do ministra zdrowia o zmiany w projekcie ustawy o reformie szpitali
Apel do ministra zdrowia o zmiany w projekcie ustawy o reformie szpitali. Fot. Shutterstock
 • Prace nad projektem ustawy o modernizacji i efektywności szpitalnictwa mają zostać wznowione
 • W związku z tym osiem organizacji zrzeszających podmioty świadczące usługi dla szpitali, zwróciło się do ministra zdrowia z apelem o usunięcie niekorzystnych przepisów
 • Jak zauważają we wspólnym stanowisku, mogłyby one zachwiać stabilność funkcjonowania dostawców towarów i usług dla szpitali
 • Sygnatariusze zaapelowali także o przeprowadzenie konsultacji publicznych i konferencji uzgodnieniowej nowej wersji ustawy

Apel do ministra zdrowia o zmiany w projekcie ustawy o reformie szpitali

Projektowana ustawa o modernizacji i efektywności szpitalnictwa ma regulować m.in. zakres rozwiązań dla szpitali będących w trakcie postępowań naprawczych i restrukturyzacyjnych.


- W ostatnio zaprezentowanej opinii publicznej wersji projektu pojawiły się zapisy, które mogły doprowadzić do znaczącego pogorszenia sytuacji podmiotów realizujących usługi dla tych szpitali. Dotyczyły one dostawców, podwykonawców oraz małych i średnich firm, dla których proponowane przepisy stwarzały istotne zagrożenie zachwiania płynności finansowej. Regulacja w wersji opublikowanej po konsultacjach społecznych zakłada bowiem rozwiązania uniemożliwiające podmiotom współpracującym ze szpitalami wypowiadanie umów - czytamy w piśmie, skierowanym do ministra zdrowia.

Pod wspólnym apelem podpisali się:

 • Federacja Przedsiębiorców Polskich,
 • Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”,
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED,
 • Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia,
 • Polska Izba Gospodarcza Czystości,
 • Polski Związek Pracodawców Ochrona,
 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków
 • Związek Pracodawców Przemysłu Pralniczego.

Restrukturyacja "nie może oznaczać zagrożenia dla tysięcy przedsiębiorstw"

Jak wskazują sygnatariusze pisma, szpitale mogłyby nie regulować swoich zobowiązań wobec podmiotów przez dwanaście miesięcy. Zastosowanie proponowanych rozwiązań wiązałoby się z koniecznością redukcji zatrudnienia, a w wielu przypadkach doprowadziłoby do upadłości firm.

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz siedem organizacji zrzeszających podmioty świadczące usługi dla szpitali zaapelowało, by w nowej wersji projektu odstąpić od regulacji stwarzających zagrożenie dla funkcjonowania i istnienia wielu firm. Autorzy pisma nie dostrzegają uzasadnienia dla proponowanych przepisów. Ich zdaniem wprowadzenie mechanizmów restrukturyzacyjnych dla szpitali w Polsce nie może oznaczać zagrożenia dla tysięcy przedsiębiorstw. Zwłaszcza w sytuacji kryzysu gospodarczego oraz niestabilnego otoczenia międzynarodowego, z którym wszystkie podmioty będą musiały się w najbliższym czasie zmierzyć.

Wejście w życie propozycji, jak zauważają podpisane pod pismem podmioty, stanowiłoby bezpośrednie zagrożenie dla istnienia tysięcy przedsiębiorstw.

-  Przypominamy, że szpitale współpracują z wieloma rodzajami dostawców oraz podwykonawców, w tym z małymi i średnimi firmami, które stanowią o sile polskiej gospodarki. Wprowadzenie regulacji mogłoby doprowadzić do zachwiania płynności finansowej tych podmiotów, konieczności ograniczenia zatrudnienia, a w wielu przypadkach – upadłości tych firm - napisały w apelu organizacje.

- Jednoznacznie stwierdzamy, że wprowadzenie mechanizmów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla sektora szpitalnego w Polsce nie musi wiązać się z zagrożeniem dla tysięcy przedsiębiorstw świadczących usługi na ich rzecz. Nie dostrzegamy uzasadnienia dla proponowanych dotychczas przepisów, w szczególności wobec niestabilnego otoczenia międzynarodowego oraz kryzysu gospodarczego, z którym będziemy zmagać się w najbliższym czasie - brzmi stanowisko strony społecznej. - Naszym wspólnym celem jest budowa stabilnego szpitalnictwa oraz zapewnienie pacjentom dostępu do wysokiej jakości usług. Mamy nadzieję na pozostanie integralną częścią tego procesu.

Sygnatariusze zadeklarowali pełną otwartość wobec szukania odpowiednich i stabilnych narzędzi, które mogłyby być stosowane przez szpitale obejmowane działaniami naprawczymi. Ponadto zaapelowali o przeprowadzenie konsultacji publicznych oraz konferencji uzgodnieniowej nowej wersji projektu ustawy.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum