KL,UMWŚ/Rynek Zdrowia | 19-06-2017 19:05

Tychy odkupią udziały w spółce i same poprowadzą szpital wojewódzki

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego wyrazili zgodę na zbycie za cenę 8,3 mln zł udziałów województwa na rzecz Miasta Tychy w samorządowej spółce MEGREZ, prowadzącej w tym mieście szpital wojewódzki.

Posiadanie przez Tychy całego pakietu udziałów ma pozwolić na zaangażowanie większych środków finansowych w lokalną opiekę medyczną. Fot. PTWP

Jest to odpowiedź na starania prezydenta miasta dotyczące kupna gruntów, a także udziałów województwa w spółce MEGREZ. Kilka miesięcy wcześniej w marcu radni wyrazili zgodę na sprzedaż czterech nieruchomości wraz zabudowaniami. Są one obecnie w większości dzierżawione Megrezowi, a także spółce pracowniczej „Zespół Przychodni Specjalistycznych” oraz Polsko-Amerykańskim Klinikom Serca (PAKS).

Podjęcie uchwały w sprawie udziałów umożliwia zarządowi województwa zakończenie procesu ich zbywania. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży jej udziałów będą w dyspozycji województwa śląskiego i mogą służyć sfinansowaniu zadań województwa, w szczególności w zakresie służby zdrowia.

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego zaznacza, że obecnie opieką medyczną świadczoną przez MEGREZ objęci są przede wszystkim mieszkańcy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

- Posiadanie przez miasto całego pakietu udziałów pozwoli na zaangażowanie większych środków finansowych w opiekę medyczną nad lokalną społecznością. Zamknięcie tej transakcji ułatwi województwu śląskiemu skoncentrowanie się na prowadzeniu jednostek o znaczeniu strategicznym, mającym kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia medycznego pacjentów z całego regionu - wyjaśnia. 

- Ochrona zdrowia mieszkańców jest dla nas sprawą bardzo istotną. Chcemy inwestować w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, pozyskując na ten cel także środki europejskie i poprawiać jakość opieki medycznej. Dziś, po wielu miesiącach rozmów i negocjacji w sprawie przejęcia szpitala, będziemy mogli rozpocząć realizację tych planów - podkreśla prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Megrez sp. z o.o jest spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność gospodarczą począwszy od 2008 roku. Od 1.06.2012 r. Spółka rozpoczęła zarządzanie nowo powstałym podmiotem, jakim jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach.

Obecnie właścicielami spółki Megrez są: województwo śląskie (50,46% udziałów), miasto Tychy (46,73%) oraz powiat bieruńsko-lędziński (2,81%).