To nie jest żart: lekarzom ze specjalizacją rząd zaproponował 19 zł podwyżki. Brutto

Autor: Wojciech Kuta/Rynek Zdrowia • • 26 lutego 2021 14:51

Nadal nie ma porozumienia medyków i rządu w sprawie zasad wyliczania najniższego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Rozmowy w Zespole Trójstronnym zakończyły się zapowiedzią kolejnego spotkania.

To nie jest żart: lekarzom ze specjalizacją rząd zaproponował 19 zł podwyżki. Brutto
FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne
 • Następne rozmowy w Zespole Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia dotyczące wynagrodzeń medyków odbędą się już bez udziału Naczelnej Izby Lekarskiej i OZZL
 • - Rządowe propozycje mają się nijak do obywatelskiego projektu ustawy, w którym zapisano przeliczniki dotyczące najniższych wynagrodzeń pracowników medycznych. Lekarzom specjalistom MZ proponuje 19 zł podwyżki miesięcznie - mówi dr Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Resort zdrowia proponuje przyspieszyć o pół roku wymóg osiągnięcia przez wszystkie podmioty lecznicze ustawowo gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej

Przypomnijmy, że związki i samorządy zawodowe domagają się - zgodnie z obywatelskim projektem ustawy o najniższych wynagrodzeniach pracowników medycznych - aby, na przykład minimalna płaca lekarzy specjalistów wynosiła 15 264 zł, a lekarzy bez specjalizacji - co najmniej 10 176 zł.

W materiałach przekazanych stronie społecznej przez Ministerstwo Zdrowia podano, że faktyczne najniższe wynagrodzenie zasadnicze lekarza ze specjalizacją II stopnia lub z tytułem specjalisty wynosi (stan na styczeń 2020 r.) 7 101 tys. zł.

Podczas piątkowego (26 lutego) spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia miały być omawiane propozycje resortu zdrowia dotyczące zasad ustalania najniższych płac pracowników medycznych, według tzw. kalkulatora, do 2027 roku. Tak się jednak nie stało.

Samorząd lekarski i OZZL poza rozmowami

Po pierwszym spotkaniu zespołu (10 lutego), strona rządowa zaproponowała, że współczynniki podwyżek mają wynosić, na przykład dla lekarza specjalisty: 1,27 średniej krajowej (w latach 2021-2022); 1,36 w roku 2023; 1,54 (2024); 1,67 (2025); 1,80 (2026); 1,96 (w 2027 roku).

W piątek resort przekazał przedstawicielom zawodów medycznych, że współczynnik 1,27 może być podniesiony do 1,31.

- Ministerstwo Zdrowia, wbrew swoim wcześniejszym zapowiedziom, skupiło się w piątek wyłącznie na 2021 roku, proponując lekarzom z drugim stopniem specjalizacji podniesienie najniższej płacy o 19 zł brutto miesięcznie. Ta propozycja nas zdruzgotała - mówi Rynkowi Zdrowia uczestniczący w spotkaniu dr Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

- Natomiast lekarzom z I stopniem specjalizacji MZ zaproponowało obniżenie wynagrodzenie o ponad 500 zł. Wynagrodzenia rezydentów generalnie mają pozostać w tym roku na dotychczasowym poziomie - dodał.

- Przedstawicielom innych zawodów medycznych resort zaproponował tylko nieznacznie lepsze podwyżki niż lekarzom, ale oczywiście nadal daleko odbiegające od potrzeb i oczekiwań - zaznacza dr Drobniak.

Kolejne spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia dotyczące płac w ochronie zdrowia zaplanowano na 2 marca.

- Resort zdrowia poinformował nas, że to posiedzenie odbędzie się już wyłącznie w gronie Prezydium Zespołu. Nie weźmie więc w nim udziału ani Naczelna Izba Lekarska, ani OZZL, czyli największy związek zawodowy lekarzy w Polsce. To kolejny bulwersujący nas efekt dzisiejszego spotkania - zaznaczył wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Oczekiwania strony społecznej

Dodaje, że rządowe propozycje nadal mają się nijak do obywatelskiego projektu ustawy, w którym zapisano przeliczniki dotyczące najniższego wynagrodzenia, między innymi:

 • 3-krotność średniej krajowej dla lekarza specjalisty
 • Dwie średnie dla lekarza w trakcie specjalizacji
 • 1,5 średniej krajowej dla lekarza bez specjalizacji
 • 1 średnia - dla lekarzy stażystów.

Projekt obywatelski zakłada podobne przeliczniki także dla innych grup zawodowych w ochronie zdrowia, w tym, między innymi:

 • Pielęgniarek i położnych z tytułem magistra ze specjalizacją - 2-krotna średnia krajowa
 • Pielęgniarek i położnych ze specjalizacją - 1,75 średniej krajowej
 • Pielęgniarek i położnych bez specjalizacji - 1,5 średniej krajowej
 • Ratowników medycznych z wykształceniem wyższym po 5 latach pracy (asystent ratownictwa medycznego) - 2-krotność średniej krajowej
 • Starszych ratowników medycznych ze średnim wykształceniem (po 5 latach pracy) - 1,75 średniej
 • Ratowników medycznych - 1,5 średniej krajowej.

Strona społeczna domaga się też objęcia ustawą o najniższych wynagrodzeniach nie tylko pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, ale również pracowników administracji i obsługi.

Stanowisko resortu zdrowia

10 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia, które było inicjatorem spotkania, zaproponowało wówczas wspomniane współczynniki pracy (relacja między minimalną płacą zasadniczą w danym zawodzie a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce za poprzedni rok).

Ministerstwo Zdrowia przekazało też stronie społecznej tzw. kalkulator do wyliczania najniższych wynagrodzeń pracowników w poszczególnych grupach zawodów medycznych.

- Niestety, ani współczynnik podwyżek w następnych latach, ani opracowany przez MZ kalkulator nie były przedmiotem dzisiejszych rozmów. To kolejne, bardzo negatywne zaskoczenie po dzisiejszym spotkaniu - przyznaje dr dr Artur Drobniak.

Zdaniem Pracodawców RP

Zdaniem uczestniczących w spotkaniu Pracodawców RP - biorąc pod uwagę planowane wzrosty wynagrodzeń od lipca 2021 r. - konieczne jest określenie źródła ich finansowania (konkretny przepis prawa) i dystrybucji środków finansowych dedykowanych wyłącznie na ich pokrycie.

„Warto w tym miejscu przypomnieć, iż zadłużenie podmiotów leczniczych - szpitali stale rośnie, a brak rozdzielenia środków na wynagrodzenia i na świadczenia będzie to jeszcze bardziej pogłębiało. Zwłaszcza, że dzisiaj środki otrzymywane przez szpitale nie pokrywają realnych kosztów udzielanych świadczeń, a różnica powoduje stałe ich zadłużanie” - czytamy w stanowisku Pracodawców RP.

Propozycje Ministerstwa Zdrowia przekazane podczas spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia (26 lutego 2021 r.):

 • Przyspieszenie o pół roku wymogu osiągnięcia przez wszystkie podmioty lecznicze ustawowo gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej
 • Od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy
 • Od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie ustawowy mechanizm gwarancyjny zakazujący pogarszania warunków wynagradzania pracowników objętych do połowy 2021 r. regulacjami opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację)
 • Podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.
 • Podwyższenie współczynników pracy uwzględnia postulat redukcji nadmiernej dysproporcji pomiędzy współczynnikiem 1,05 a współczynnikami w niższej wysokości
 • Podwyższone współczynniki miałyby obowiązywać już od lipca 2021 r.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum