To będzie jak tsunami? Wiceminister Włodarczyk zapowiada odwołanie 15 konsultantów krajowych

Autor: Katarzyna Rożko/Rynek Zdrowia • • 25 maja 2011 18:46

Andrzej Włodarczyk zapowiedział, że odwołanych ze stanowiska zostanie piętnastu krajowych konsultantów. Nim dowiedzą się zainteresowani, Ministerstwo Zdrowia nie chce zdradzić, którzy konsultanci są na tej negatywnej liście.

To będzie jak tsunami? Wiceminister Włodarczyk zapowiada odwołanie 15 konsultantów krajowych

W obrębie specjalizacji podstawowych działa 40 konsultantów krajowych oraz 28 w specjalizacjach szczegółowych. Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia kadencja konsultanta trwa 5 lat, ale organ, który powołał konsultanta, może go odwołać przed upływem kadencji m.in. jeżeli w ocenie tego organu konsultant nie realizuje powierzonych mu zadań i uprawnień.

Jak przyznaje w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk w niektórych przypadkach resort miał ewidentne zastrzeżenia, co do jakości pracy konsultantów krajowych, w innych - osoby te nie utożsamiały się z działaniami Ministra Zdrowia.

- W takiej sytuacji trudno oczekiwać, żeby osoba ta wypełniała należycie swoje obowiązki, gdyż jednym z zadań konsultanta jest przekazywanie w sposób właściwy informacji środowisku, które reprezentuje – mówi nam wiceminister Włodarczyk.

Minister ma prawo...

Podkreśla, że konsultanci krajowi są merytorycznymi współpracownikami ministra zdrowia, ma więc on prawo ich sobie wybierać.

- Minister zdrowia chce współpracować z osobami, co do których ma przekonanie, że współpraca będzie dobra - dodaje.

Prof. Juliusz Jakubaszko, konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej na łamach Gazety Wyborczej zaznacza, że nigdy nie krytykował minister zdrowia.

- To nie miałoby sensu, bo potem żadna współpraca by się nie układała. Jednak bez względu na to minister ma święte prawo dobierać sobie współpracowników, jakich chce - uważa.

W podobnym tonie wypowiada się prof. Wiesław Jędrzejczak, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii.

- Minister ma prawo wybierać sobie współpracowników, ale z drugiej strony praca konsultanta polega właśnie na tym, by zwracać uwagę na to, co trzeba poprawić, oraz na zagrożenia związane z planowanymi decyzjami – mówi Gazecie.

Sytuacja nadzwyczajna?

Konstanty Radziwiłł, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, zwraca z kolei uwagę, że mimo że nie znamy nazwisk odwoływanych konsultantów, sprawa dotyczy osób o wyjątkowo wysokich kwalifikacjach, więc duża wymiana kadry w tym zakresie, może budzić zdziwienie.

- Sytuację będzie można ocenić dopiero, gdy będzie wiadomo, kto konkretnie jest odwoływany i kogo się na jego miejsce się proponuje. Z medialnych doniesień wynika, że powodem miałaby być kwestia nie zgadzania się konsultantów krajowych z działaniami resortu zdrowia. Zgodnie z ustawą o konsultantach nie może to być przyczyną odwołania. Konsultant w danej dziedzinie nie jest po prostu doradcą ministra, jest również głosem eksperckim – zaznacza Radziwiłł.

Jak podkreśla, ustawodawca stosunkowo niedawno, bo w 2008 r., widział potrzebę zbudowania wokół ministra zdrowia przynajmniej do pewnego stopnia niezależnej opinii eksperckiej, która jest ważna w podejmowaniu trudnych decyzji, dotyczących często bardzo merytorycznych spraw związanych z systemem ochrony zdrowia.

- Minister zdrowia nie musi zdania konsultantów krajowych wprost zamieniać na swoje decyzje, ale powinien być zobowiązany wysłuchać ich ekspertyz. Brak zgody w zakresie planów resortu zdrowia może być paradoksalnie rozsądną opinią, że być może te plany są do poprawienia - mówi wiceprezes NRL.

Przyznaje, że co prawda mianowanie konsultantów krajowych odbywa się poprzez ministra zdrowia, ale skomplikowana procedura powoływania i odwoływania konsultantów oraz określone przyczyny, dla których można ich odwołać wskazują, że odwołaniu powinny towarzyszyć sytuacje nadzwyczajne. 

Profesor? Niekoniecznie

- I to taka sytuacja w stosunku do danej osoby powinna być powodem odwołania, a nie brak zgody na politykę resortu czy brak zrozumienia stron - podkreśla.

Na łamach Gazety Wyborczej wiceminister Andrzej Włodarczyk zapowiedział zmiany w ustawie o konsultantach, w wyniku których konsultantem krajowym mógłby zostać „zwykły lekarz zaangażowany w problemy swojego środowiska”.

- Nie zgadzam się z ogólnym poglądem, że konsultantem krajowym musi być wybitny profesor. Przede wszystkim musi być specjalistą w danej dziedzinie, autorytetem, a autorytetem niekoniecznie musi być profesor. Mamy konsultantów, którzy są tylko doktorami nauk medycznych, ale są autorytetami w swoich dziedzinach, w swoim środowisku i dobrze się sprawdzają na tym stanowisku - zaznacza w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl wiceminister.

Zgodnie z ustawą o konsultantach w ochronie zdrowia, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nowych kandydatów do pełnienia funkcji konsultanta krajowego przedstawią stowarzyszenia będące zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Będzie nowe rozdanie

Stowarzyszenia mają 14 dni od dnia otrzymania wniosku ministra zdrowia, aby przedstawić trzech kandydatów do pełnienia funkcji konsultanta krajowego wraz z uzasadnieniem. Potem minister zdrowia zwraca się do właściwych krajowych samorządów zawodowych w ochronie zdrowia o przedstawienie, w terminie 30 dni, opinii wraz z uzasadnieniem, o wszystkich kandydatach do pełnienia funkcji konsultanta krajowego.

Do zadań konsultantów krajowych należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych i realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy; kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych; sporządzanie opinii dotyczącej oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych w dziedzinie medycyny reprezentowanej przez właściwego konsultanta.

W zakresie ich działalności są również: prognozowanie potrzeb zdrowotnych w reprezentowanej przez konsultanta krajowego dziedzinie medycyny; opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, pod względem merytorycznym oraz celowościowym projektów aktów prawnych; prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów polityki zdrowotnej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum