Taryfikacja: trwają przymiarki do nowych wycen leczenia szpitalnego

Autor: Wojciech Kuta/Rynek Zdrowia • • 19 sierpnia 2015 21:01

Za dostarczanie danych potrzebnych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do wyceny świadczeń, lecznice otrzymują wynagrodzenie. Jakie? - Gratyfikacja zależy od ilości danych, które świadczeniodawcy przekazują. Może wynieść od kilkuset zł do ponad 100 tysięcy złotych - informuje nas dr Wojciech Matusewicz, prezes AOTMiT.

Taryfikacja: trwają przymiarki do nowych wycen leczenia szpitalnego
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Punktowym wycenianiem świadczeń Agencja zajmuje się od początku tego rok. Wycena przeprowadzana jest m.in. na podstawie dostarczanych przez szpitale danych o kosztach leczenia. Pierwsza taryfikacja objęła opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. Nowe wyceny w psychiatrii mają obowiązywać od początku 2016 r. przyszłego roku. Obecnie dobiegają końca prace analityczne.

- Wycena niektórych świadczeń w zakresie leczenia psychiatrycznego powinna ulec obniżeniu, ale w przypadku niektórych świadczeń tę wycenę należy podnieść. Szacujemy, że nawet o ok. 20 i więcej procent - stwierdza prezes Matusewicz.

Przypomnijmy, że Agencja zaapelowała 5 listopada ubiegłego roku do podmiotów leczniczych o przekazywanie danych m.in. o kosztach wykonywanych świadczeń. W tym celu przygotowano specjalną ankietę dla placówek zamierzających podjąć współpracę z AOTMiT.

Okazało się, że zainteresowanie ankietą znacznie przerosło oczekiwania Agencji - tylko do 4 grudnia ub.r. wypełnione formularze odesłało aż 220 szpitali.

Rynek Zdrowia: - Czy tak duża liczba odesłanych ankiet przełożyła się później na jakość i pomogła m.in. stworzyć odpowiednią strukturę pliku, pozwalającą pozyskiwać jak najbardziej miarodajny materiał niezbędny do taryfikacji świadczeń?
Dr Wojciech Matusewicz, prezes AOTMiT: - I tak, i nie... Proszę mieć na względzie, że pracujemy na danych historycznych. Ta ilość danych, która do nas napłynęła będzie bardziej obiektywnym źródłem danych niż wycena oparta na ograniczonym, niesystematycznym ich pozyskiwaniu.

W trakcie rozmów ze świadczeniodawcami udało się wypracować taki schemat sprawozdawania danych, który później umożliwia optymalne przetwarzanie uzyskanych wartości w wycenę.

W przypadku wyceny świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, oprócz dokonania wyceny świadczeń, istotne będą zmiany systemowe i przeprowadzenie racjonalnej wyceny środowiskowej opieki psychiatrycznej.

Przy okazji prac nad wyceną świadczeń w tym zakresie, zwrócił naszą uwagę fakt, że opieka psychiatryczna w Polsce od lat opiera się na leczeniu szpitalnym, od którego cały świat odchodzi na korzyść leczenia ambulatoryjnego i środowiskowego. Do dalszej wyceny konieczna jest zmiana systemowa, która pozwoli na wprowadzenie i umocnienie tych tendencji. W tym kierunku zmierzamy.

Na początku podjęcia przez Agencję działań dotyczących taryfikacji świadczeń, zainteresowanie ze strony świadczeniodawców było mniejsze, ale patrząc z perspektywy czasu, można zauważyć różnice w komunikacji. Na obecnym etapie warto chociażby wspomnieć o współpracy ze świadczeniodawcami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, która zapowiada się zachęcająco.

Czytaj: AOTMiT zaprasza do przekazywania danych 

W chwili obecnej świadczeniodawcy zaczynają reagować na naszą aktywność w zachęcaniu do udziału w szkoleniach, w których licznie uczestniczą. To pozytywne nastawienie widać również w odpowiedzi na komunikat dotyczący przekazywania ankiet. Cieszy fakt, że działania AOTMiT przekładają się na większe zainteresowanie świadczeniodawców taryfikacją.

- Czy nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów ułatwia gromadzenie możliwie najbardziej wiarygodnych danych o kosztach w placówkach medycznych?
- Rozporządzenie w sprawie standardu rachunku kosztów obowiązuje od 23 lipca br. Ten akt prawny określa standard kalkulacji kosztów i wzorcowy plan kont. Na pewno w dalszej perspektywie wytyczne takie wpłyną na ustandaryzowanie procesu zbierania danych u poszczególnych świadczeniodawców.

W kontekście naszej pracy te wytyczne z pewnością ustandaryzują proces pozyskiwania i przetwarzania danych kosztowych w wycenę. Przy czym wspomnieć należy, że standard według rozporządzenia będzie obowiązkowy dla świadczeniodawców chcących współpracować z Agencją od 2020 roku.

- Ile umów ze świadczeniodawcami zawarła dotychczas Agencja? Za przekazywanie danych AOTMiT miała płacić lecznicom. Czy znane już są kwoty tych gratyfikacji?
- Trudno podać konkretne liczby, gdyż ta wartość się zmienia. Na pewno mogę powiedzieć, że ponad 10% świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień podpisało z nami umowy. Świadczeniodawcy otrzymują wynagrodzenie za przekazanie danych.

Wartość gratyfikacji zależy od ilości danych, które świadczeniodawcy przekazują (wyliczenie wartości gratyfikacji dokonywane jest w ramach określonego algorytmu) i ostatecznie takie wynagrodzenie może wynieść od kilkuset złotych do ponad 100 tysięcy złotych.

- Do końca sierpnia ma zakończyć się szacowanie świadczeń psychiatrycznych, w tym procedur dla dzieci i młodzieży. Według już publikowanych informacji ich średnie niedoszacowanie wynosi ok. 20 proc. Jak Agencja ocenia jakość danych przekazywanych przez placówki, na podstawie których przeprowadzana jest taryfikacja w psychiatrii?
- Do niektórych danych podchodzimy z umiarkowanym zaufaniem. Z założenia nie możemy negować wszystkich danych, które otrzymujemy. Skrajne wartości dotyczące kosztów osobowych, czy stałych są weryfikowane u źródła, interpretowane z należytą ostrożnością, a w skrajnych przypadkach są nawet odrzucane.

Metodyka zakłada każdorazowe odcięcie skrajnych wartości metodami statystycznymi (test Grubbsa, metoda 3 sigma) tak, aby zostawić jak najwięcej danych.

Już samo porównanie wartości poszczególnych pozycji sprawozdawczych między poszczególnymi świadczeniodawcami, którzy są porównywalni pod względem wybranych cech, czy innych pozycji kosztowych (wielkości podmiotu, budżetu, kontraktu, rozliczanych świadczeń, etc.) jest dla nas cenne.

Według naszych wstępnych szacunków wycena niektórych świadczeń w zakresie leczenia psychiatrycznego powinna ulec obniżeniu, ale w przypadku niektórych świadczeń ta wycena powinna być podniesiona. Szacujemy, że nawet o ok. 20 i więcej procent.

- Jakie świadczenia (po psychiatrii) staną się przedmiotem analiz i taryfikacji w najbliższych miesiącach? Resort zdrowia zapowiada, że złoży zlecenie do AOTMiT m.in. dotyczące zmiany wyceny świadczeń pediatrycznych.
- Stopień zaawansowania prac nad wyceną w zależności od zakresu świadczeń gwarantowanych jest różny. Wycena świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień jest już na ukończeniu. W przypadku świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, zakończyliśmy etap wstępnej selekcji świadczeniodawców do zawierania umów.

Podobne działania rozpoczynamy w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych w obszarze kardiochirurgii dziecięcej. Oczywiście, przymierzamy się także do weryfikacji wyceny diagnostyki obrazowej w pediatrii. Konieczność znieczulenia dzieci do tych badań podnosi koszty realizacji świadczeń. Chcemy to zweryfikować.

Rozpoczęliśmy już szkolenia dla świadczeniodawców z zakresu leczenia szpitalnego, przymierzamy się do nawiązania współpracy ze podmiotami, które realizują świadczenia finansowane w ramach jednorodnych grup pacjentów.

- Dziękujemy za rozmowę.

***

Będą nowe wyceny leczenia szpitalnego
W przyszłym roku AOTMiT planuje taryfikację w zakresie leczenia szpitalnego obejmującą: choroby układu krążenia; choroby układu mięśniowo-szkieletowego; położnictwo i opiekę nad noworodkami.

Plany taryfikacji na 2015 i 2016 rok wraz z uzasadnieniem dostępne są na stronie:
http://www.aotm.gov.pl/www/index.php?id=956

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum