Echo Dnia/Rynek Zdrowia | 17-07-2017 15:19

Tarnobrzeg: szpital ubiega się o przedłużenie certyfikatu akredytacyjnego MZ

Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu chce uzyskać przedłużenie certyfikatu jakości uzyskanego w 2014 r. Teraz placówka podjęła niezbędne działania i wystąpiła do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia (proces akredytacyjny przeprowadza CMJ)  jest potwierdzeniem spełniania wysokich standardów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzania szpitalem jako jednostką organizacyjną - przypomina Echo Dnia.

Komisja akredytacyjna oceni tarnobrzeski szpital w dniach od 26 do 28 lipca. Wizyta opierać się będzie o ocenę ponad 200 standardów podzielonych na 15 obszarów. Dotyczą między innymi opieki nad pacjentem od przyjęcia do wypisania czy kwestii przestrzegania praw pacjenta.

Jeżeli szpital na 100 możliwych punktów uzyska co najmniej 70, stanowi to podstawę do złożenia przez Centrum wniosku do komisji akredytacyjnej przy ministrze zdrowia. Minister przyznaje certyfikat szpitalowi na trzy kolejne lata.

W 2014 roku podczas oceny Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu otrzymał 85 procent spełnionych standardów. Pierwszą akredytację szpital otrzymał w 2001 roku. 

Więcej: www.echodnia.eu