Szykuje się nowe rozporządzenie dot. sposobu obliczania czasu oczekiwania na świadczenia

Autor: Jacek Wykowski/Rynek Zdrowia • • 04 kwietnia 2019 14:56

Projektowane rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, w tym sposób obliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji, w tym w harmonogramie przyjęć oraz ich przekazywania ministrowi zdrowia, NFZ lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Szykuje się nowe rozporządzenie dot. sposobu obliczania czasu oczekiwania na świadczenia
Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w czwartek (4 kwietnia).

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2019 r. Cały dokument dostępny jest TUTAJ.

Celem wprowadzanych zmian jest uregulowanie zakresu danych i sposobu ich rejestrowania przez świadczeniodawców w harmonogramie przyjęć oraz określenie zakresu danych harmonogramu przekazywanych przez świadczeniodawców NFZ.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji (OCR), jednolity sposób rejestrowania informacji jest osiągany poprzez wprowadzenie okodowania wybranych informacji, a w niektórych przypadkach wskazania katalogu możliwych opcji do wyboru (katalog taki został określony w przypadku przyczyn zmiany terminów oraz przyczyn skreślenia z harmonogramu).

Według resortu zdrowia zakres danych przekazywanych przez świadczeniodawców został określony w taki sposób, aby umożliwić NFZ monitorowanie poprawności prowadzenia harmonogramu przyjęć i dokonywanie analiz dostępności do świadczeń w podziale na poszczególne grupy świadczeniobiorców (w tym grupy uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością).

Nowe zapisy poszerzają ponadto obowiązki gromadzenia i przekazywania danych o informacje dotyczące:

  • kodu i stopnia zaawansowania nowotworu złośliwego - w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi lub płuca tj. w przypadkach nowotworów, dla których obowiązek gromadzenia takich danych wprowadzono rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (dane te mają pozwolić na lepsze monitorowanie jakości i efektywności opieki onkologicznej);
  • wagi i wzrostu świadczeniobiorcy, ustalonej przy pierwszej w roku poradzie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (§ 6 w ust. 3 pkt 4). Projektowana zmiana zakłada, że przy pierwszej poradzie w roku lekarz będzie przekazywał te informacje do NFZ. Ma to pozwolić Funduszowi na zwiększenie efektywności prowadzonych działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, m.in. przez wyliczenie na ich podstawie wskaźnika BMI. Dodatkowo informacje o wadze i wzroście świadczeniobiorcy mają umożliwić NFZ podjęcie nowych działań uszczelniających finansowanie świadczeń przypadku dawkowania wysokokosztowych leków w przeliczeniu na masę ciała i pozwolić na identyfikację m.in. takich zdarzeń, w ramach których masa i wzrost sprawozdawana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej różni się znacząco od masy i wzrostu wykazanego na etapie refundacji świadczeń;
  • zakażenia szpitalnego, w przypadku gdy w trakcie hospitalizacji u świadczeniobiorcy wystąpiło zakażenie, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ma to pozwolić Funduszowi na realizację jednego z ustawowych zadań, tj. zapewnienia jakości udzielanych świadczeń. Ma też umożliwić podjęcie działań zmierzających do poprawy zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz skuteczności oraz efektywności stosowanych terapii.

Jak tłumaczy resort, konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści upoważnienia ustawowego, zmienionego art. 4 pkt 12 ustawy z  6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

W ocenie skutków regulacji czytamy, że ustawa o e-skierowaniach wprowadziła harmonogram przyjęć jako nowe narzędzie monitorowania sposobu zarządzania przez poszczególnych świadczeniodawców czasem oczekiwania wszystkich grup pacjentów, którym mają być udzielone świadczenia (pierwszorazowych, kontynuujących leczenie, posiadających prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością itd.).

MZ informuje, że rozporządzenie ma dodatkowo uregulować sposób rejestrowania przez świadczeniodawców danych w harmonogramie przyjęć oraz zakres danych dotyczących tego harmonogramu przekazywany przez świadczeniodawców NFZ. "Ponadto projekt uwzględnia także fakt, że ustawa o e-skierowaniach rozszerzyła obowiązek prowadzenia list oczekujących na wszystkie komórki organizacyjne realizujące świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych" - czytamy w OCR.

Konieczne jest ponadto - według MZ - wprowadzenie obowiązku sprawozdawania danych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są gromadzone przez świadczeniodawców na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jak również informacji stanowiących konsekwencję świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum