Szpitalu MSW w Bydgoszczy uzyskał certyfikat akredytacyjny

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 28 stycznia 2015 18:58

Szpital MSW poddał się przeglądowi akredytacyjnemu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia po raz pierwszy. Audyt wykazał, że lecznica w 90 proc. spełnia standardy akredytacyjne.

Szpital MSW w Bydgoszczy od 2008 r. generuje dodatni wynik finansowy, nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie inne zobowiązania realizowane są w terminie.

W tym SP ZOZ wyodrębnione są trzy przedsiębiorstwa: szpital realizujący świadczenia zdrowotne w trybie stacjonarnym, zakład opiekuńczo-leczniczy wykonujący świadczenia w zakresie opieki długoterminowej (jedyny w Bydgoszczy finansowany przez NFZ) oraz przychodnia realizująca świadczenia zdrowotne w trybie ambulatoryjnym w 17 poradniach specjalistycznych oraz w podstawowej opiece zdrowotnej, także w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, zakładzie medycyny fizykalnej i rehabilitacji oraz poradni zdrowia psychicznego.

Szpital MSW w Bydgoszczy jeszcze w 2007 r. nie był placówką szerzej widoczną na rynku usług medycznych. Dzisiaj jest stawiany za wzór dobrze zorganizowanego podmiotu leczniczego. Mimo braku możliwości sfinansowania ze środków unijnych, zrealizowano w ostatnich siedmiu latach wiele remontów (wyremontowano wszystkie oddziały szpitalne, przychodnię), zakupiono wysokospecjalistyczny sprzęt medycznym, co pozwala realizować skomplikowane procedury medyczne.

ZOZ oferuje kompleksową opiekę nad seniorami: działa oddział chorób wewnętrznych (średnia wieku 71 lat), oddział neurologii z rehabilitacją neurologiczną, zakład opiekuńczo-leczniczy (średnia wieku pacjentów 79 lat), OIOM. W planach jest powstanie 16-łóżkowego oddział geriatrii, a także poradni geriatrycznej..

W latach 2007-2014 liczba leczonych pacjentów podwoiła się. Tak duży wzrost odnotowano głównie z uwagi na nowo powstały oddział położnictwa i neonatologii. Śmiertelność przedszpitalna przedporodowa wyniosła 0,93 promila (średnia wojewódzka wg danych z 2012 r. - 3,5 promila), a śmiertelność poporodowa 0,25 promila (średnia wojewódzka wg danych 2012 - 2,5 promila).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum