Szpitalny Oddział Ratunkowy niezbędny w Szpitalu św. Rafała

Autor: Artykuł dostarczony przez firmę Scanmed Multimedis SA • • 04 lutego 2016 08:25

W środę, 3 lutego 2016 r. odbyła się w Krakowie konferencja prasowa z udziałem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz przedstawicieli Szpitala św. Rafała w Krakowie. Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie placówki w 2015 roku i zwrócono uwagę na potrzebę rozszerzenia jej kompetencji o Szpitalny Oddział Ratunkowy. W opinii panelistów jest to niezbędne dla poprawienia dostępności pomocy medycznej dla pacjentów w przypadkach nagłych.

Szpital św. Rafała stanowi istotny element systemu zabezpieczenia zdrowia dla ponad 250 000 mieszkańców południowych terenów Krakowa. Izba Przyjęć już teraz działa w trybie ostrym, w czasie jednego dyżuru udzielając pomocy blisko 60 pacjentom w stanach nagłego zagrożenia życia czy zdrowia. W 2015 roku na Izbie Przyjęć zrealizowano 14 789 świadczeń i przyjęto ponad 3 500 pacjentów w stanach zagrożenia życia.

- Wnioski z dzisiejszej dyskusji jasno potwierdzają potrzebę rozszerzenia Izby Przyjęć Szpitala św. Rafała o funkcje Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Jego uruchomienie pozwoli placówce objąć opieką wyższą niż dotychczas liczbę chorych oraz ofiar wypadków. W związku z powyższym Szpitala św. Rafała będzie ubiegać się o przekształcenie Izby Przyjęć w SOR - mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Grupy Scanmed.

Szpital św. Rafała zajmuje na medycznej mapie Krakowa miejsce szczególne nie tylko ze względu na szerokie spektrum realizowanych świadczeń, doświadczenie i udokumentowaną wysoką jakość, ale także na położenie w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych (południowa obwodnica miasta oraz część „Zakopianki”), które predysponuje placówkę do zabezpieczania opieki dla ofiar wypadków komunikacyjnych.

- Kraków potrzebuje jeszcze co najmniej jednego SOR-u, aby skrócić czas dotarcia Zespołów Ratownictwa Medycznego i dostosować go do wymogów ustawowych oraz zmniejszyć kolejki na innych oddziałach ratunkowych czy Izbach Przyjęć. Otwarcie SOR w Szpitalu Św. Rafała byłoby dopełnieniem krakowskiej sieci oddziałów ratunkowych. Szpital Św. Rafała jest naturalnym miejscem na mapie oddziałów ratunkowych w Krakowie -komentuje prof. dr hab. n. med. Leszek Brongel, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, który popiera koncepcję rozwojową Szpitala św. Rafała.

- Znakomite zaplecze, obejmujące między innymi 12 łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii z możliwością rozszerzenia liczby miejsc, pełnoprofilowe oddziały mogące zaopatrywać urazy wielonarządowe oraz fachowy personel medyczny, który dysponuje dużym doświadczeniem w pracy w trybie ostrym, predysponuje placówkę do tego, by prowadzić Szpitalny Oddział Ratunkowy - dodaje Józefa Job, Dyrektor Szpitala św. Rafała.

Konieczność i zasadność utworzenia nowego SOR-u dostrzega również prof. dr hab. n. med. Julian Dutka, konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

- Dotychczasowa działalność Szpitala w leczeniu urazów narządów ruchu i głowy jest godna uznania. Jeżeli placówka chce ją rozbudowywać - to tylko dobra wiadomość przede wszystkim dla pacjentów, którzy zyskają bardzo potrzebne miejsce pomocy medycznej, ale także dla innych szpitali, które dzieląc się obowiązkami, zyskają trochę oddechu - mówi prof. dr hab. n. med. Julian Dutka.

Szpital w liczbach

W Szpitalu św. Rafała funkcjonują oddziały: ortopedii i traumatologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, onkologicznej, chirurgii jednego dnia, ginekologii, urologii, anestezjologii i intensywnej terapii, a także ponad 40 poradni specjalistycznych i rehabilitacyjnych oraz pracownie diagnostyki obrazowej. Na terenie szpitala działa również Centrum Kardiologii.

W 2015 roku Szpital przyjął łącznie 9520 pacjentów. W samej tylko Izbie Przyjęć udzielono blisko 15 000 świadczeń. W oddziałach neurochirurgii i ortopedii hospitalizowano łącznie prawie 2 500 pacjentów, a kolejnych 2 000 pacjentów w Centrum Kardiologii, gdzie większość chorych stanowili pacjenci z zawałem serca i innymi ostrymi stanami kardiologicznymi.

Placówka nieustannie rozwija zakres świadczonej opieki medycznej. W minionym roku działalność rozpoczął oddział internistyczny, wprowadzono również szereg nowych procedur w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, neurochirurgii oraz chirurgii onkologicznej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum