Szpitale powiatowe otrzymały od samorządów 5,8 mld zł w latach 2015-2021. Raport

Autor: WOK • Źródło: ZPP, Rynek Zdrowia12 maja 2022 15:53

Szpitale. Eksperci Związku Powiatów Polskich przeanalizowali nakłady powiatów oraz miast na prawach powiatów na szpitale. Łącznie samorządy powiatowe w latach 2015-2021 wydały na ten cel ponad 5,8 mld zł.

Szpitale powiatowe otrzymały od samorządów 5,8 mld zł w latach 2015-2021. Raport
Szpitale powiatowe otrzymują pieniądze z samorządów głównie na inwestycje Fot. PAP/Roman Zawistowski
  • Raport Związku Powiatów Polskich "Nakłady powiatów oraz miast na prawach powiatów na szpitale w latach 2015-2021" powstał w oparciu o dane ze sprawozdań Rb-28s składanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST).
  • Raport obejmuje analizę wydatków w rozdziale 85111 dotyczącym szpitali ogólnych
  • W wydatkach powiatów, a także miast na prawach powiatu dominowały wydatki majątkowe

Duży wzrost wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali

- W latach 2015-2021 wybrane JST wydatkowały na szpitale ogólne ponad 5,8 mld zł. Zarówno powiaty, jak i miasta na prawach powiatu wydatki te ponosiły na zbliżonym poziomie, czyli po ponad 2,9 mld zł. W wydatkach powiatów, a także miast na prawach powiatu dominowały wydatki majątkowe - czytamy w raporcie Związku Powiatów Polskich (ZPP).

- W przypadku powiatów ziemskich zaniepokojenie budzi duży wzrost wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali w latach 2019-2021- rekordowa wartość to blisko 128 mln zł w 2020 roku (w 2019 r. to ponad 90 mln zł, a w 2021 r. 50,7 mln zł) - podaje ZPP.

Na spadek tej wartości w 2021 r. prawdopodobnie wpływ miało wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. sygn. K 4/171. W latach poprzednich wydatki z tego tytułu oscylowały w graniach 20 milionów złotych.

Wysokość wydatków w poszczególnych latach kształtowała się następująco:

Źródło: Związek Powiatów Polskich
Źródło: Związek Powiatów Polskich

W nakładach samorządów powiatowych na szpitale dominują wydatki majątkowe:

Źródło: Związek Powiatów Polskich
Źródło: Związek Powiatów Polskich

 

Źródło: Związek Powiatów Polskich
Źródło: Związek Powiatów Polskich

Samorządy wydały na szpitalne inwestycje ponad 3,6 mld zł

Wśród wydatków majątkowych największe znaczenie mają wydatki dotyczące inwestycji. W powiatach i miastach na prawach powiatu na inwestycje, dotacje celowe na sfinansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz pomoc finansową na inwestycje, wydano w latach 2015-2021 łącznie prawie 3,66 mld zł.

Źródło: Związek Powiatów Polskich
Źródło: Związek Powiatów Polskich

Oznaczenia wydatków w powyższych tabelach:

  • 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
  • 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
  • 622 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
  • 623 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  • 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Raport ZPP - do pobrania pod tekstem.

Szpitale powiatowe w ocenie NFZ

Jak już informowaliśmy, w kwietniu br. NFZ podsumował sytuację finansową szpitali w latach 2019-2021 w czterech grupach: instytutach i szpitalach klinicznych; jednostkach resortowych; placówkach powiatowych i miejskich; szpitalach wojewódzkich (tzw. marszałkowskich). W tym zastawieniu placówki powiatowe wypadły całkiem dobrze.

Szpitale podlegające samorządom powiatowym i miejskim pod względem wzrostu przychodów uplasowały na drugim miejscu wśród czterech porównywanych kategorii lecznic. Zanotowały wzrost wynoszący 21,8 proc. (z 21,5 mld zł w roku 2020 do ponad 26,2 mld zł w 2021 r.).

Sukcesywnie spada też łączny poziom zobowiązań wymagalnych szpitali powiatowych i miejskich. Zmniejsza się też ich finansowa strata - 794,6 mln zł w 2019 r. do 397,7 mln zł w roku 2021.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum