Szpitale pediatryczne: wciąż potrzebne są inwestycje

Autor: KL/Rynek Zdrowia • • 26 listopada 2012 22:00

Szpitale pediatryczne wciąż potrzebują inwestycji - takie wnioski m.in. wynikają z analizy zmian strukturalnych w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w latach 2005-2011.

Szpitale pediatryczne: wciąż potrzebne są inwestycje

W  materiale przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa opieki nad pacjentami oraz zaawansowanie inwestycji związanych z dostosowaniem placówek do wymaganych przez resort zdrowia standardów w podmiotach leczniczych. 

Analiza przygotowana przez dr Krystynę Piskorz-Ogórek, dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, została oparta na ankietach wysłanych w I kwartale 2012 r. do 22 szpitali pediatrycznych, na które odpowiedziało 17 lecznic, w tym 11 szpitali wojewódzkich, 5 szpitali uniwersyteckich oraz jeden instytut.

Z informacji udostępnionych przez 17 lecznic wynika, że w trakcie rozbudowy bazy szpitalnej bądź budowy w 2012 roku jest lub było 6 szpitali pediatrycznych: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Szpital Dziecięcy w Warszawie ul. Niekłańska, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (inwestycja zakończona w listopadzie 2012 r.), Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, Szpital Dziecięcy we Wrocławiu (inwestycja zakończona II poł. 2012).

W 1 szpitalu - w Dziekanowie Leśnym - trwały prace adaptacyjne, modernizacja źródeł zasilania, tlenowni, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni (inwestycję zakończono w  2012 roku). W 2 szpitalach rozbudowa jest planowana (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach, Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku).

Wśród podstawowych potrzeb dostosowawczych wynikających z wymagań fachowych i sanitarnych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia 17 badanych szpitali podaje: wymiany sprzętu, w jednej placówce utworzenie oddziału rehabilitacyjnego, dostosowanie oddziałów szpitalnych i bloków operacyjnych do wymaganych standardów, dokończenie termomodernizacji, dostosowanie lecznic do potrzeb niepełnosprawnych. 

Wśród źródeł finansowania inwestycji wpływających na poprawę warunków strukturalnych dominują środki z projektów unijnych, środki z funduszy ochrony środowiska, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organów założycielskich, budżetowe, środki pochodzące z darowizn Fundacji oraz środki własne szpitali.  

Mimo iż szpitale są w trakcie inwestycji i część zadań dostosowawczych wykonano, mają jeszcze oszacowane kosztowo kolejne potrzeby inwestycyjne (do roku 2016) wynikające z konieczności dochowania standardów jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze.

Potrzeby dostosowawcze wśród 17 badanych szpitalach są następujące:

 • 5 szpitali dokończenie inwestycji w 2012 z oznaczonych już źródeł finansowania, baza w pełni będzie dostosowana, pozostaną tylko bieżące koszty remontów i wymiany sprzętu
• 1 szpital oszacował potrzeby finansowe na kwotę pow. 500 tys.  na utworzenie   oddziału rehabilitacyjnego
• 3 szpitale oszacowały potrzeby finansowe na kwoty w przedziale 4 mln - 12 mln zł - na dostosowanie kilku oddziałów szpitalnych, bloku operacyjnego, dokończenie termomodernizacji
• 4 szpitale oszacowały potrzeby finansowe na kwoty w przedziale 20 mln - 33,5 mln zł - na dostosowanie kilku oddziałów do wymogów, w tym wymagania dotyczące przepisów p/poż., udogodnień dla osób niepełnosprawnych; wymagana termomodernizacja, remonty ciągów komunikacyjnych, modernizacja pracowni bakteriologicznej
• 3 szpitale oszacowały potrzeby finansowe na kwotę w przedziale 40 mln- 100 mln zł - na modernizację oddziałów, apteki, centralnej sterylizatorni, termomodernizację
• 1 szpital jest w wieloletnim programie finansowanym z budżetu państwa na lata 2011-2016, oszacowanym na kwotę ok. 200 mln zł. 


 
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum