Szpitale nie radzą sobie z nowym standardem rachunku kosztów. "Wiele wątpliwości"

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia23 lutego 2022 19:10

Szpitale mają kłopoty z wdrożeniem nowego standardu rachunku kosztów jakiego wymaga od nich Ministerstwo Zdrowia. Jak wynika z ankiety Pracodawców RP, w więcej niż połowie szpitali nie uzyskano przepływu informacji pomiędzy systemem finansowo-księgowym a pozostałymi. - Pozostaje wiele pytań i wątpliwości pomimo uczestniczenia w szkoleniach - twierdzą Pracodawcy RP.

Szpitale nie radzą sobie z nowym standardem rachunku kosztów. "Wiele wątpliwości"
Szpitale mają kłopoty z wdrożeniem nowego standardu rachunku kosztów. Fot. PTWP
  • Standard Rachunku Kosztów. Rozwiązania typowe dla zakresu rachunkowości zarządczej okazały się w części niezrozumiałe - twierdzą Pracodawcy RP
  • W większości szpitali ankietowanych przez Pracodawców RP nie osiągnięto przepływu informacji między systemem finansowo-księgowym, a pozostałymi
  • Na ankietę odpowiedziały 122 szpitale, głównie te, których organem założycielskim jest starostwo powiatowe, posiadające od 101 do 500 łóżek
  • Pracodawcy RP chcą przesunięcia terminu wdrożenia nowego Standardu Rachunku Kosztów w niektórych obszarach

Standard Rachunku Kosztów. Pracodawcy RP: pozostaje wiele pytań

Wdrożenie przez podmioty lecznicze zaleceń sformułowanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców od początku budziło duże zainteresowanie, ale i wątpliwości.

- Pewne obawy świadczeniodawców wzbudzały rozwiązania zarządczo-finansowe, skala oraz tempo wdrożenia oraz brak pilotażowych wdrożeń - przypomina dr Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP.

Przedstawiciele Pracodawcy RP podczas odbywającego się w środę webinaru   dotyczącego standardu rachunku kosztów w szpitalach przekonywali, że "wprowadzenie ujednolicenia kont szczegółowych wydaje się spełnieniem oczekiwania środowiska ekonomistów, czy zarządczego w podmiotach leczniczych". Natomiast rozwiązania typowe dla zakresu rachunkowości zarządczej okazały się w części niezrozumiałe - twierdzą.

- Po dwunastu miesiącach od wdrożenia Standardu Rachunku Kosztów wśród osób zaangażowanych w ten proces w podmiotach leczniczych, pozostaje wiele pytań i wątpliwości pomimo uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez AOTMiT - przekazali Pracodawcy RP w przygotowanej informacji dla mediów.

Organizacja rozpoczęła prace nad stworzeniem własnego, eksperckiego rozwiązania wdrożenia zaleceń z rozporządzenia dot. rachunku kosztów. Jak podkreślają Pracodawcy RP, bardzo istotne okazuje się bowiem określenie potrzeb szkoleniowych. W tym celu organizacja przeprowadziła audyt stanu wdrożenia zaleceń opisanych w Standardzie Rachunku Kosztów

W styczniu 2022 roku został rozpoczęty audyt, przeprowadzony przy wykorzystaniu ankiety. Na podstawie zebranych odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania powstał opis rzeczywistego stanu realizacji Standardu Rachunku Kosztów w szpitalach.

Ankieta. Jak szpitale radzą sobie z wdrożeniem standardu rachunku kosztów?

Przyjęta formuła ankiety miała – przede wszystkim - za zadanie ujawnić jakie są przyczyny niskiego poziomu implementacji zaleceń rozporządzenia w obszarach rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych.

Ankieta została rozesłana drogą elektroniczną do wszystkich podmiotów leczniczych zrzeszonych w organizacjach: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Polska Federacja Szpitali, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Ankieta pozwoliła określić poziom zaawansowania w wykorzystywaniu przez podmiot leczniczy systemów informacyjnych do ewidencji danych oraz do ich przetwarzania. Zwrócono uwagę na ustalenie zaawansowania prac oraz rodzaju nośnika ewidencji danych niezbędnych do zakończenia wdrożenia standardu rachunku kosztów.

Odpowiedzi przekazały 122 podmioty lecznicze realizujących świadczenia z zakresu lecznictwa szpitalnego. Przede wszystkim te, dla których organem założycielskim jest starostwo powiatowe i których posiadają w granicach od 101 do 500 łóżek.

Udzielone odpowiedzi określiły poziom integracji tj. przepływ informacji pomiędzy systemem finansowo-księgowym, a pozostałymi:

• w 74,6% przypadkach nie istnieje komunikacja ze szpitalnym systemem informacyjnym, gdzie są ewidencjonowane wszystkie zdarzenia medyczne,
• w 63,1% przypadkach nie istnieje komunikacja z systemami ewidencji czasu pracy (czynnik pracy odpowiedzialny jest średnio za ponad 75% wszystkich kosztów powstających w podmiocie leczniczym),
• w 89,3% przepadkach nie istnieje komunikacja ewidencji czasu świadczenia usług (umów kontraktowych, których udział w wynagrodzeniach ulega znaczącemu zwiększeniu),
• w 73,8% przypadkach nie istnieje komunikacja z systemami do ewidencji i kalkulacji procedur medycznych,
• w 35,2% przypadkach nie istnieje komunikacja z systemami magazynowymi.

Standard Rachunku Kosztów. Z czym najtrudniej

Szpitale odpowiadały też na pytania dotyczące stopnia zaawansowania prac wg zagadnień. Podajemy je w poniższej tabeli. (Wartości zmiennej „Podstawowe miejsce ewidencji” zostały przedstawione w wymiarze największego udziału jaki przyjęły określone miejsca ewidencji danych).

Tabela.png
Tabela.png

Zdaniem Pracodawców RP "brak podziału na etapy wdrożenia spowodował, że u świadczeniodawców zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia są realizowane w różnym stopniu na różnych poziomach. Będzie to skutkować brakiem reprezentatywności danych przekazywanych do AOTMiT".

Grupy kosztów, które mają największy wpływ na prawidłową ocenę efektywności ekonomicznej podmiotu leczniczego - czas pracy i świadczenia usług (wynagrodzenia) oraz koszty zleceń wewnętrznych - nie mają zapewnionego właściwego środowiska informatycznego do prawidłowego przetwarzania danych. Co stanowi problem krytyczny z uwagi na braki w infrastrukturze u świadczeniodawców - czytamy w informacji przekazanej przez Pracodawców RP mediom.

Pracodawcy RP chcą przesunięcia terminu wdrożenia w niektórych obszarach

Jak przekonują twórcy ankiety, jej wyniki podpowiadają, że takie obszary działalności szpitali jak: bloki operacyjne, anestezjologia, szpitalne oddziały ratunkowe/izby przyjęć z uwagi na ciężar kosztowy dla każdego podmiotu leczniczego) wymagają przesunięcia terminu zakończenia prac wprowadzania nowego standardu rachunku kosztów. Podobnie jak usługi komercyjne - "z uwagi na wrażliwość przy wspólnej realizacji z usługami sprawozdawanymi do NFZ”.

Pracodawcy RP w oparciu o ankietę przedstawili własne propozycje. Wśród nich m.in. powołanie zespołu projektowego przy udziale organizacji zrzeszających podmioty lecznicze objęte obowiązkiem wdrożenia zaleceń Standardu Rachunku Kosztów. Za celowe uważają też podjęcie ewaluacji obecnie prowadzonych prac wdrożeniowych, materiałów szkoleniowych oraz wyznaczonych celów. Po to m.in. by wyznaczone zostały cele pierwszoplanowe i kolejne w zakresie wprowadzania nowego rachunku kosztów.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum