Szpitale mają mniejsze długi, bo się zrestrukturyzowały

Autor: PAP, AK/Rynek Zdrowia • • 20 stycznia 2009 15:33

Spadek zobowiązań wymagalnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej to skutek działania ustawy o ich restrukturyzacji

Komisja przyjęła informację rządu z przebiegu realizacji ustawy z 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej za okres kwiecień - wrzesień 2008 r.

Jak podkreślał Haber, dzięki ustawie nastąpił spadek zadłużenia wymagalnego zoz-ów, przy niewielkim wzroście łącznej wartości wszystkich zobowiązań w skali kraju. Poinformował także, iż ustawa umożliwiła zaspokojenie w 100 proc. indywidualnych roszczeń pracowniczych wynikających z ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców (tzw. ustawy 203).

Według resortu, ustawa o restrukturyzacji zoz spowodowała też, iż podmioty te podjęły działania wpływające na poprawę ich sytuacji finansowej (21 proc. jednostek uzyskało zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących). Do września 2008 r. postępowanie restrukturyzacyjne zakończono w 521 zoz-ach, tj. w 96 proc. uczestniczących w procesie restrukturyzacji.

Ustawa wprowadziła mechanizmy umożliwiające restrukturyzację zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych, które zatrudniały powyżej 50 osób.

Restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych polegała na ich umorzeniu wraz z odsetkami lub na uregulowaniu zobowiązań z pożyczki Skarbu Państwa. Natomiast restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych polegała m.in. na zawarciu przez zakład ugody z wierzycielami, określającej sposób uregulowania zadłużenia (rozłożenie spłaty na raty, umorzenie części lub całości). Zoz mógł zaciągnąć niskooprocentowaną pożyczkę z budżetu państwa, emitować obligacje oraz zaciągać kredyty bankowe.

O zmniejszeniu zobowiązań wymagalnych ZOZ-ów Ministerstwo Zdrowia informowało już w listopadzie ubiegłego roku.
Resort podał wówczas, że zobowiązania wymagalne zoz-ów na 30 września 2008 r. wyniosły ok. 2,5 mld zł i były o 0,2 mld zł niższe niż na koniec czerwca 2008 r. Było to najniższe zadłużenie ZOZ-ów od 2002 r. Zobowiązania wymagalne zoz-ów utworzonych przez jednostki centralne wyniosły ponad 730 mln zł, w tym z tytułu dostaw i usług ponad 590 mln zł. Natomiast zobowiązania wymagalne ZOZ-ów, których podmiotem założycielskim są samorządy wyniosły ponad 1,7 mld zł, w tym z tytułu dostaw i usług ok. 1 mld zł.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum