Szpitale dostają coraz większe rachunki za energię. Będą rekompensaty? "Decyzji jeszcze nie ma"

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia24 lutego 2022 19:01

Jak wyliczyła PFSz ceny energii elektrycznej dla szpitali w 2021 roku wzrosły minimum o 10 proc. Prognozy Federacji na rok 2022 mówią o ponad 40 proc. wzroście cen prądu i 30 proc. cen ciepła. Czy Ministerstwo Zdrowia zrekompensuje te podwyżki szpitalom? - Trwają analizy. Nie ma jeszcze żadnych decyzji podjętych co do zmian wycen świadczeń - przekazał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Szpitale dostają coraz większe rachunki za energię. Będą rekompensaty? "Decyzji jeszcze nie ma"
Rosną koszty energii elektrycznej, ciepła i gazu ponoszone przez szpitale. Fot. PTWP
  • Ministerstwo Zdrowia analizuje jak podwyżki cen energii elektrycznej, cieplnej i gazu przełożą się na dodatkowe koszty dla szpitali
  • Udział kosztów energii elektrycznej i cieplnej w całości budżetu szpitali wynosi za minione dwa lata według danych AOTMiT 1,45 proc.
  • Podwyżki taryf ciągle nie nadążają za inflacją. "Wyceny powinny automatyczne rosnąć według wskaźnika inflacji"
  • Dla AOTMiT podstawowym problemem w analizie kosztów i wycenach świadczeń jest niejednorodność i brak przejrzystości danych gromadzonych przez świadczeniodawców

Podwyżki cen energii. O ile więcej płacą szpitale

Ministerstwo Zdrowia analizuje jak podwyżki cen energii elektrycznej, cieplnej i gazu przełożą się na dodatkowe koszty ponoszone przez podmioty lecznicze - powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w czwartek (24 lutego) podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia.

Dodał: - Trwają cały czas jeszcze analizy. Nie ma żadnych decyzji podjętych co do zmian wycen.

Dane, pochodzące z oficjalnych sprawozdań podmiotów leczniczych, dotyczące wpływu podwyżek cen energii na koszty, przeanalizowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jak mówił prezes AOTMiT dr Roman Topór-Madry analizy zostały oparte o dane z raportów przekazywanych do Centrum e-Zdrowia za okres od 2019 r. do III kw. 2021 r., a koszty na IV kwartał zostały określone w oparciu o prognozy wynikające z danych.

AOTMiT sięgnął do danych ze sprawozdań finansowych z 1385 podmiotów. Ta baza zawierała różne rodzaje i zakresy świadczeń: w szpitalach, AOS, POZ i ratownictwie. - Średnia wartość udziału kosztów w budżetach podmiotów stanowi w przypadku: paliwa gazowego - 0,19 proc., energii elektrycznej - 1,15, energii cieplnej 1 proc. - stwierdził prezes AOTMiT.

Jak doprecyzował, udział kosztu energii elektrycznej i cieplnej w całości budżetu jednostek okazał się największy w lecznictwie uzdrowiskowym - wyniósł 4,4 proc. W podstawowej opiece zdrowotnej - 1,30 proc., w świadczeniach ambulatoryjnych - 2,10 proc., w leczenie szpitalnym - 1,45 proc.

Podwyżki kosztów w szpitalach. Ministerstwo liczy i każe poczekać na pełne analizy

- Ta analiza daje podstawę do szacowania skutków wzrostu kosztów i ewentualnych koniecznych dofinansowań - zakomunikował dr Topór-Mądry.

Kiedy zapadną decyzje, nie wiadomo.

Z danych przedstawionych podczas posiedzenia komisji przez Polską Federację Szpitali wynika, że ceny energii elektrycznej dla szpitali w 2021 roku wzrosły minimum 10 proc. Prognozy na rok 2022 mówią o ponad 40 proc. wzroście cen prądu i 30 proc. cen ciepła. Jak mówiła Urszula Szybowicz, dyrektor operacyjna PFSz szpitale "boją się o utrzymanie płynności finansowej".

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że na pełne dane pozwalające na oszacowanie ewentualnych rozwiązań ochronnych dla szpitali trzeba poczekać. - Zamknięcie sprawozdań finansowych za 2021 rok nastąpi do 31 marca i po tym okresie wpłyną one do MZ i dadzą prawdziwy obraz sytuacji finansowej za rok 2021. Wtedy można rozważać działania korygujące - mówił wiceprezes NFZ Bogdan Waśko.

Według Bernarda Waśko, z-cy prezesa NFZ ds. medycznych istotnym utrudnieniem dla wdrożenia działań o charakterze ochronnym dla podmiotów jest „olbrzymia rozbieżność co do oceny skutków zarówno na poziomie konkretnych podmiotów jak i grupy podmiotów” w zależności od świadczeń.

- Cały czas trwają prace analityczne nad wprowadzeniem jakiegoś rozwiązania, które uchroni przynajmniej w części świadczeniodawców przed skutkami podwyżek - mówił.

Jak przekonywał Bernard Waśko, cena rynkowa za kilowatogodzinę energii elektrycznej, która aktualnie najczęściej pojawia się w umowach zawartych już po podwyżkach to ok. 60 gr. brutto. - Z odchyleniami oczywiście, kilkanaście procent w zależności od podmiotu - dodał.

Według wiceprezesa NFZ stopień wzrostu cen nośników energii zależy głównie od tego jaką cenę wyjściową miał szpital. Średni wzrost stawki za energię w umowach, obserwowany w tej chwili, jest między 40 a 50 proc.

Dodał, że interwencji po wzroście cen gazu dotyczy osobna ustawa, projekt która ma rekompensować wzrost kosztów. - Tego strumienia rekompensat my nie zamierzamy dodatkowo obejmować - powiedział.

Podwyżki taryf ciągle nie nadążają za inflacją

Twierdził też, że przy ocenie podwyżki  kosztów należy brać też pod uwagę inne niż energia czynniki inflacyjne.

- Wydaje się nawet, że jeżeli ten wzrost skokowy energii sięga kilkudziesięciu procent a pod uwagę, iż udział energii w kosztach ogółem wynosi maksymalnie do 4 proc. to nie jest to najsilniejszy czynnik inflacyjny. Największym czynnikiem inflacyjnym i powodującym wzrost kosztów jest czynnik związany z presją na wzrost wynagrodzeń. To jest w w tej chwili największe zagrożenie dla finansów szpitali i trudno rozdzielić te mechanizmy i nie rozpatrywać ich łącznie - mówił wiceprezes Bernard Waśko.

Jak zwróciła uwagę Elżbieta Gelert, posłanka, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, podwyżki taryf ciągle nie nadążają za inflacją. - Wyceny powinny być zmienne, automatyczne rosnące według wskaźnika inflacji - podkreślała. Dodała, że dyrektorzy szpitali oczekują, że wyceny procedur zostanie podwyższone po półroczu nie o wskaźnik 1,16 ale o wiele więcej.

Przyznała, że nie ma jeszcze precyzyjnych danych sprawozdawczych. - Z jednej strony za wcześnie, żeby podsumować 2021 r., bo będzie to możliwe po zakończeniu I kwartału 2022 r., z drugiej strony, to aż kwartał, który bardzo szybko minie, jeśli nic nie będzie robione w kwestii rekompensowania szpitalom wzrostu kosztów - podkreślała.

O tym, że wreszcie trzeba zastanawiać się nad wskaźnikowym określaniem taryf w relacji do inflacji mówił też poseł Andrzej Sośnierz.

- Rozwiązaniem problemu byłoby, gdyby taryfa była zbiorem pewnych wskaźników i współczynników, które by automatycznie zmieniały swą wartość, zależnie od cen zmieniających się na rynku - powiedział parlamentarzysta.

Co na to AOTMiT?

Wyceny świadczeń, czyli ciągły kłopot z danymi

Jak twierdził dr Roman Topór-Mądry AOTMiT wydając taryfę uwzględnia wszystkie wzrosty, wskaźniki inflacyjne jakie nastąpiły od czasu zebrania danych do czasu wydania taryfy. - Czyli ta taryfa opublikowna jest aktualna z punktu widzenia istniejących cen. Kształtujemy tak tę taryfę, by była dostosowana do otoczenia rynkowego - przekonywał prezes AOTMiT.

Jak mówił dla AOTMiT, gdy wycenia świadczenia, podstawowym problemem w analizie kosztów i wycenach jest niejednorodność gromadzenia danych przez świadczeniodawców.

- By te analizy stały się prostsze od 1 stycznia 2021 MZ wprowadziło standard rachunku kosztów. Porządkuje sposób gromadzenia danych finansowych w poszczególnych kontach, tak żeby były przejrzyste i łatwo odróżnialne - mówił. Wyjaśniał, że tylko wtedy - z punktu widzenia AOTMiT - można właściwie porównać, wyodrębnić koszty związane z energią czy wynagrodzeniami dla procedur, które są taryfikowane - powiedział dr Roman Topór-Mądry.

- Wprowadzanie standardu trzeba absolutnie dokończyć, żeby mieć wiarygodne bazy danych - mówił. - Taryfikacja trwa długo głównie dlatego, że systemy księgowo-finansowe nie są dostatecznie sprawne. Nie mamy rozliczeń na poziomie pacjenta - przekonywał.

- Dla obliczenia aktualizacji taryf pracujemy z MZ i NFZ nad takim rozwiązaniem, abyśmy byli w stanie rzeczywiście corocznie aktualizować taryfy - zapewniał. - To jest praca po stronie administracji centralnej, ale i szpitali, żebyśmy mieli te dane zapewnione - podsumował.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze