×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Szpitale. NFZ porównał finanse placówek klinicznych, resortowych i samorządowych

Autor: Wojciech Kuta • Źródło: Rynek Zdrowia   • 04 maja 2022 06:00

NFZ podsumował sytuację finansową szpitali w latach 2019-2021 w czterech grupach: instytutach i szpitalach klinicznych; jednostkach resortowych; placówkach powiatowych i miejskich; szpitalach wojewódzkich (tzw. marszałkowskich). Jakie są wyniki tego porównania?

Szpitale. NFZ porównał finanse placówek klinicznych, resortowych i samorządowych
Szpitale zostały porównane przez NFZ pod względem ich sytuacji finansowej Fot. PAP/Adam Warżawa
 • Najwyższy procentowo wzrost przychodów odnotowały szpitale resortowe. W 2021 r. były one wyższe o 27,7 proc. niż w roku 2020
 • Z drugiej strony w placówkach podległych, m.in. MSWiA i MON nastąpił najwyższy wzrostu kosztów spośród analizowanych grup szpitali. Zwiększa się też łączne zadłużenie wymagalne tych szpitali
 • Sukcesywnie spada łączny poziom zobowiązań wymagalnych szpitali samorządowych
 • Strata finansowa instytutów i szpitali klinicznych za 2021 rok sięga łącznie 300,7 mln zł i jest najwyższa wśród analizowanych grup placówek

Kategorie i wskaźniki porównywanych szpitali 

Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia (28 kwietnia br.) Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych przedstawił opracowanie opracowanie pt. "Sytuacja finansowa wybranych szpitali według kategorii w latach 2019-2021"*.

Analiza objęła dane dotyczące placówek szpitalnych w poniższych czterech kategoriach:

 • Instytuty i szpitale kliniczne (51 placówek)
 • Szpitale resortowe (33)
 • Wojewódzkie (170)
 • Powiatowe i miejskie (313)

W opracowaniu wzięto pod uwagę cztery wskaźniki:

 • Przychody
 • Koszty
 • Zysk/strata
 • Zobowiązania wymagalne

Szpitale resortowe

W analizowanym okresie najwyższy procentowo wzrost przychodów odnotowały szpitale resortowe (w 2021 r. ich łączne przychody były wyższe o 27,7 proc. niż w roku 2020 - wzrosły w tym czasie z prawie 3,9 mld do ponad 4,3 mld zł ). Placówki te mocno też zredukowały stratę finansową - z ponad 85 mln zł w roku 2019 do prawie 3,2 mln zł w 2021 r.

Gorzej placówki podległe, między innymi MSWiA i MON wypadają pod względem zadłużenia wymagalnego. Łącza kwota zobowiązań, których termin płatności już minął wzrosła w tych placówkach z 70,3 mln zł w 2019 r. do 105,1 mln zł na koniec roku 2021.

Koszty funkcjonowania szpitali resortowych zwiększyły się z ponad 2,9 mld zł w roku 2019 r. do 4,3 mld zł w roku ubiegłym. To najwyższa dynamika wzrostu kosztów spośród wszystkich analizowanych grup szpitali.

Sytuacja finansowa szpitali resortowych. Źródło: NFZ
Sytuacja finansowa szpitali resortowych. Źródło: NFZ

Szpitale powiatowe i miejskie

Pod względem wzrostu przychodów na drugim miejscu wśród czterech porównywanych kategorii szpitali plasują się placówki podlegające samorządom powiatowym i miejskim. Zanotowały one wzrost wynoszący 21,8 proc. (z 21,5 mld zł w roku 2020 do ponad 26,2 mld zł w 2021 r.).

Sukcesywnie spada też łączny poziom zobowiązań wymagalnych szpitali powiatowych i miejskich - w 2019 r. sięgał 760,3 mln zł, natomiast w roku ubiegłym ta kwota wynosiła ponad 579,1 mln zł.

Zmniejsza się też finansowa strata placówek powiatowych i miejskich (z 794,6 mln zł w 2019 r. do 397,7 mln zł w roku 2021).

Sytuacja finansowa szpitali powiatowych i miejskich. Źródło: NFZ
Sytuacja finansowa szpitali powiatowych i miejskich. Źródło: NFZ

Instytuty i szpitale kliniczne

Mimo rosnących w latach 2019-2021 przychodów instytutów medycznych i szpitali klinicznych/uniwersyteckich (z prawie 13,9 mld zł w 2019 r. do 18,1 mld zł w roku 2021) uwagę zwraca największa dynamika powiększania się ich straty finansowej w porównaniu z pozostałymi analizowanymi kategoriami placówek: łączna strata finansowa instytutów medycznych i szpitali klinicznych z 61,8 mln zł w 2019 r. urosła do aż 300,7 mln zł w roku 2021.

Pozytywnym trendem jest zmniejszanie się kwoty zobowiązań wymagalnych instytutów medycznych i ośrodków uniwersyteckich - z 610,7 mln zł w 2019 r. do 457,7 mln zł w roku 2021.

Sytuacja finansowa instytutów medycznych i szpitali klinicznych Źródło: NFZ
Sytuacja finansowa instytutów medycznych i szpitali klinicznych Źródło: NFZ

Szpitale wojewódzkie

Również w tzw. szpitalach marszałkowskich, których organami tworzącymi są samorządy wojewódzkie, następuje redukcja zobowiązań wymagalnych - z 675,8 mln zł 2019 r. do 593 mln zł w roku 2021.

Natomiast w latach 2020-2021 zwiększyła się łączna kwota finansowej straty palcówek marszałkowskich; na koniec ubiegłego roku wynosiła 621,4 mln zł. W tym samym czasie przychody szpitali wojewódzkich wzrosły o 17,9 proc.

Wzrost kosztów w marszałkowskich szpitalach między 2020 a 2021 rokiem wyniósł 17,8 proc. i był najniższy wśród czterech porównywanych grup szpitali.

Sytuacja finansowa szpitali wojewódzkich Źródło: NFZ
Sytuacja finansowa szpitali wojewódzkich Źródło: NFZ

Wybrane pozycje kosztów

Udział wybranych pozycji kosztów w analizowanych czterech kategoriach szpitali ilustruje poniższa grafika.

Udział wybranych pozycji kosztów w analizowanych czterech kategoriach szpitali Źródło: NFZ
Udział wybranych pozycji kosztów w analizowanych czterech kategoriach szpitali Źródło: NFZ

Zadłużenie publicznych szpitali ogółem i zobowiązania wymagalne

Zgodnie z danymi gromadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia dynamika ogólnych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ-ów) na koniec czwartych kwartałów poprzednich kilku lat wygląda następująco:

 • 2017 rok - 11,75 mld zł
 • 2018 - 13,07 mld zł
 • 2019 - 14,61 mld zł
 • 2020 - 16,60 mld zł
 • 2021 - 17,02 mld zł

Dynamika zobowiązań wymagalnych SPZOZ-ów w ostatnich latach (dane za koniec czwartego kwartału):

 • 2017 rok - 1,46 mld zł
 • 2018 - 1,59 mld zł
 • 2019 - 1,88 mld zł
 • 2020 - 1,69 mld zł
 • 2021 - 1,67 mld zł

____________

* Informacje zawarte w analizie NFZ zebrano na podstawie danych z formularza dotyczącego kwartalnej informacji o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej (typ: MZ-BFA UW).

Obowiązek sprawozdawczy w zakresie danych dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej weryfikowanych i akceptowanych przez urzędy wojewódzkie został nałożony na podmioty lecznicze działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego albo do której podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej i w której łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze