Szpital o krok od utraty płynności finansowej. Radni zgodzili się na podwyższenie kapitału

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia/Mat.prasowe06 września 2022 11:30

Płynność finansowa Szpitala Miejskiego uległa znacznemu pogorszeniu w okresie pandemii Covid-19. Dodatkowo koszty funkcjonowania szpitala wzrosły w ostatnim okresie z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów i usług medycznych oraz wynagrodzeń pracowników. Miasto zdecydowało się pomóc.

Szpital o krok od utraty płynności finansowej. Radni zgodzili się na podwyższenie kapitału
Szpital ma problemy z regulowaniem płatności za dostawy. Fot. PAP/Andrzej Grygiel
  • O 8,5 mln zł zostanie podwyższony kapitał zakładowy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
  • Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta
  • Dzięki tym środkom poprawi się płynność finansowa spółki, która uległa pogorszeniu w okresie pandemii Covid-19

Szpital "dostanie" od miasta 8,5 mln zł

- Miasto jest jedynym udziałowcem spółki Szpital Miejski – przypomina Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta miasta. - Zarząd zwrócił się do nas jako właściciela o dokapitalizowanie współki w związku z koniecznością uregulowania części zobowiązania względem banku udzielającego szpitalowi kredytu, zabezpieczenia najbliższych płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz uregulowania zaległego podatku od nieruchomości – informuje.

- Płynność finansowa Szpitala Miejskiego uległa znacznemu pogorszeniu w okresie pandemii Covid-19. Dodatkowo koszty funkcjonowania szpitala wzrosły w ostatnim okresie z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów i usług medycznych oraz wynagrodzeń pracowników – tłumaczy Jacek Morek. Zaplanowana kwota podwyższenia kapitału ułatwi też wdrażanie Planu naprawczego dla Szpitala Miejskiego na lata 2022-2025.

Co istotne, w szpitalu nie występują jakiekolwiek zajęcia rachunków bankowych, nie doręczono obecnie również pozwów dostawców materiałów o zapłatę, które mogłyby generować dodatkowe koszty. Działania związane z posiadaną płynnością doprowadziły do sytuacji, w której uniknięto ponoszenia przez szpital jakichkolwiek kosztów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi, a ewentualne odsetki w ramach porozumień są umarzane przez kontrahentów w całości lub w części z uwagi na bieżące regulowanie przez szpital porozumień.

- Jestem w stałym kontakcie z zarządem i radą nadzorczą szpitala, konsultuję się także ze stroną społeczną oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitalnictwo w województwie i całej Polsce mierzy się obecnie z wieloma problemami, ale sytuacja w Rudzie Śląskiej jest pod kontrolą – podkreśla Jacek Morek.

Miasto Ruda Śląska posiada obecnie 49 tys. udziałów w kapitale zakładowym spółki w łącznej wysokości 49 mln zł.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum