MAK/Rynek Zdrowia | 10-08-2020 13:10

Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego - trwa certyfikacja placówek

64 szpitale z całej Polski zadeklarowały prowadzenie leczenia żywieniowego, które zwiększa szanse w walce z wieloma chorobami. Rada Naukowa Programu "Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego. Leczenie przez Żywienie" jest w trakcie wizyt certyfikacyjnych online z wszystkimi zgłoszonymi.

FOT. Materiały prasowe

Spełnianie wymogów programu „Leczenie przez żywienie”, umiejętne wdrożenie dobrych praktyk oraz prawidłowe raportowanie działań pozwoli stworzyć przyjazne placówki dla wielu pacjentów objętych terapią żywieniową, skróci czas ich hospitalizacji a szpitalom przyniesie większe środki z NFZ.

Potwierdzenie najwyższych standardów leczenia żywieniowego
Do programu zgłosiły się, aż 64 szpitale z całej Polski. Muszą one spełnić liczne wymagania, takie jak dostęp do kompletnych mieszanin do żywienia pozajelitowego, laboratorium analitycznego, czy poradnictwa żywieniowego. Aby przestrzegać wszelkie zasady bezpieczeństwa podczas trwającej epidemii Rada Naukowa Programu, której przewodniczy prof. Stanisław Kłęk przeprowadza bieżące certyfikacje szpitali w wersji online.

Otrzymanie certyfikatu wyróżni szpital oraz potwierdzi przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki hospitalizacyjnej. Liczbę przyznanych certyfikatów oraz nazwy szpitali poznamy w październiku 2020.

Leczenie żywieniowe (żywienie kliniczne), wspomaga zasadniczy proces leczenia - jest niezwykle istotną częścią terapii wielu chorób. Leczenie żywieniowe obejmuje:
• ocenę stanu odżywienia pacjenta
• ocenę jego zapotrzebowania na substancje odżywcze,
• zlecanie i podawanie odpowiednich dawek energii, białka, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody w postaci płynnych diet doustnych żywienia dojelitowego lub pozajelitowgo
• monitorowanie stanu klinicznego
• zapewnienie optymalnego wykorzystania wybranej drogi żywienia.

Choć polska służba zdrowia korzysta z refundacji żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego, a lekarze coraz częściej zwracają uwagę na prawidłowe odżywianie i występowanie zaburzeń metabolicznych u pacjentów leczonych w szpitalu, problem niedożywienia szpitalnego wciąż dotyczy dużej liczby pacjentów.

Stosowanie terapii żywieniowej w polskich szpitalach, pomimo konieczności lub wskazań do przeprowadzenia u części pacjentów nadal jest procesem nieuregulowanym i problematycznym dla wielu placówek, dlatego z szczególną inicjatywą poprawy sytuacji pacjentów, ich jakości leczenia żywieniowego oraz ułatwienia kadrze medycznej korzystania z refundowanego potencjału leczenia żywieniowego wyszło Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu tworząc program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego - Leczenie przez żywienie”.

Poprawa efektywności terapii żywieniowych
- Wprowadzenie działań mających na celu poprawę efektywności terapii żywieniowych stosowanych w szpitalach jest niezbędnym elementem niosącym za sobą pozytywne konsekwencje zarówno dla pacjenta, jak i samej placówki. Efektywna terapia żywieniowa w leczeniu pooperacyjnym pacjenta pozwala na ograniczenie powikłań, co przekłada się na koszty leczenia i czas pobytu w szpitalu - mówi prof. Stanisław Kłęk, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.

- Niestety, nadal powszechne jest niedożywienie szpitalne. Wielokierunkowe konsekwencje niedożywienia przekładają się nie tylko na efekty leczenia, ale także stan zdrowotny po zakończeniu terapii. Dlatego mam nadzieję, że nasz program przyczyni się do upowszechnienia dobrych praktyk w zakresie żywienia klinicznego, na czym skorzystają zarówno szpitale, jak i pacjenci” - wyjaśnia prof. Stanisław Kłęk.

Program ma na celu wprowadzenie certyfikacji szpitali spełniających kryteria Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego, które zostały opracowane i zaakceptowane przez Radę Ekspertów. Zgodnie z założeniami programu określone zostały zasady niezbędne do wdrożenia dobrej praktyki leczenia żywieniowego w każdym szpitalu starającym się o certyfikat.

Dla realizacji tych zasad niezbędne jest w szczególności dokonanie rzetelnej i regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta oraz udostępnienie leczenia żywieniowego dla każdego pacjenta ze wskazaniami.

***

Organizatorem programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego - Leczenie przez żywienie” jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), a swoim patronatem program objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, Stowarzyszenie Apetyt na Życie oraz Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji: https://leczenieprzezzywienie.org/patroni/