PAP/Rynek Zdrowia | 22-02-2015 11:19

Świętokrzyskie: turystyka zdrowotna wśród inteligentnych specjalizacji

Nowoczesne budownictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, turystyka zdrowotna i prozdrowotna oraz nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze - to najbardziej obiecujące gałęzie świętokrzyskiej gospodarki, które mogą liczyć na dodatkowe wsparcie.

Wymienione, kluczowe branże dla przyszłości regionu świętokrzyskiego po raz pierwszy pojawiły się w aktualizacji strategii rozwoju regionu opracowanej i przyjętej przez sejmik województwa w 2013 r. Więcej miejsca poświęcono im rok później w Regionalnej Strategii Innowacji (RIS3) To dokument, który koncentruje się właśnie na wybraniu tzw. "inteligentnych specjalizacji" a jego głównym celem jest ich rozwijanie.

W praktyce oznacza to, że wymienione branże w obecnej perspektywie unijnej mają szanse na szczególne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- Całościowa alokacja (w RPO – PAP) wyniesie ok. 1,4 mld euro, z tego szacujemy, że ok. 400 mln zł trafi na rozwój przedsiębiorczości. W tym będzie dominowało wsparcie właśnie dla sektorów inteligentnych – powiedział dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Grzegorz Orawiec.

Jako przykład podał pierwszą oś świętokrzyskiego RPO (czyli część regionalnego dokumentu regulującą określony zakres wsparcia unijnymi funduszami). - Tam alokacja wyniesie ponad 96 mln euro na dwa typy działań – badań i wdrożeń dla gospodarki. Te pieniądze mogą być dostępne tylko w przypadku inteligentnych branż. Inne podmioty w tym zakresie nie będą mogły aplikować – wyjaśnił Orawiec.

Wybór regionalnych specjalizacji był długim procesem, w który zaangażowani byli m.in. naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a także specjaliści z Banku Światowego. Decyzje poprzedziły analizy statystyczne oraz konsultacje z przedsiębiorcami. - Bardzo mocno zwracała na to uwagę Komisja Europejska. Dla niej najważniejsza była ścieżka dojścia do wyboru branż - podkreślił Orawiec.

W ten sposób określono cztery główne (tzw. pionowe) specjalizacje, które wpisują się w charakter gospodarki województwa świętokrzyskiego. Wśród nich - zasobooszczędne budownictwo, posiadające w regionie bogate tradycje. Istnieją tu duże zakłady wapiennicze, cementowe, unikatowe złoża mineralne. Region cechuje znaczące zatrudnienie w branży o raz istotny jej wkład do PKB regionu i duża wartość produkcji.

Drugą specjalizacją z tej grupy jest również osadzony w tradycji regionu przemysł metalowo-odlewniczy, w którym w regionie pracuje ok. 20 tys. osób. Firmy działające w tej branży rozlokowane są głównie w północnej części woj. świętokrzyskiego.

Kolejną inteligentną specjalizacją jest turystyka zdrowotna i prozdrowotna. Ok. 64,5 proc. powierzchni regionu stanowią obszary chronione przyrodniczo. W południowej części województwa działają uzdrowiska i sanatoria (Busko Zdrój, Solec Zdrój). Eksperci wzięli pod uwagę m.in. fakt, że w promieniu 200 km od centrum regionu mieszka 10 mln ludzi – m.in. z aglomeracji śląskiej, warszawskiej, krakowskiej czy łódzkiej. Biorąc pod uwagę obecne tendencje demograficzne , w najbliższych latach wzrastać będzie liczba osób zainteresowanych taką ofertą.

Szansę na rozwój sektora dają m.in. ostatnie odwierty w położonym na południowym skraju regionu powiecie kazimierskim, gdzie stwierdzono bogate złoża wód termalno-siarczkowych, które mogą być wykorzystane w wodolecznictwie.

Ostatnią, czwarta branżą z tej grupy jest nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze. 

Wymienione branże mają być wspierane przez tzw. horyzontalne specjalizacje takie jak ICT czyli technologie informacyjno-komunikacyjne, zrównoważony rozwój energetyczny oraz sektor targowo-konferencyjny (Targi Kielce).

Obecnie specjaliści pracują nad ostatnim etapem, czyli planem wykonawczym dla wyróżniających się branż. - To taka mapa drogowa, w której określamy jakie działania w każdej z branż będziemy realizować. Nie mówimy tylko o prostym korzystaniu z dostępnych środków, ale także o powstaniu klastrów czy platform współpracy – wyjaśnił Orawiec.