Świętokrzyskie: trwa już szósta kontrola lecznic przez NFZ. Chodzi o dodatki dla pielęgniarek

Autor: Jacek Wykowski/Rynek Zdrowia • • 14 lutego 2019 08:00

Do 14 lutego 2019 r. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przeprowadził już pięć kontroli szpitali, a obecnie trwa kolejna. "Cztery dotyczyły podwyżek dla pielęgniarek i jedna dla ratowników medycznych. Wyniki zakończonych postępowań pokazały, że w trzech na pięć placówek stwierdzono uchybienia" - informuje świętokrzyski oddział Funduszu.

Świętokrzyskie: trwa już szósta kontrola lecznic przez NFZ. Chodzi o dodatki dla pielęgniarek
Decyzja o kontroli zapadła po sygnałach, jakie napływały do NFZ od pielęgniarek indywidualnych, związków zawodowych i przedstawicieli Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Fot. Archiwum

O skalę, zakres, powody i terminy kontroli świętokrzyskich lecznic Rynek Zdrowia zapytał sam podmiot sprawdzający, czyli Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach.

Przypomnijmy: jednym z punktów porozumienia zawartego między pielęgniarkami i ministrem zdrowia 9 lipca 2018 r. było włączenie dodatków 4 x 400 (tzw. zembalowego) do podstawy wynagrodzenia.

Wcześniej, jak podnosił m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, dochodziło w tym zakresie do nieprawidłowości. Pracodawcy pobierali z zembalowego kolejne kwoty, chociażby w przypadku zabezpieczania dyżurów spowodowanych brakami kadrowymi. Jak alarmował OZZPiP, pielęgniarki brały nadgodziny, a dyrektorzy, aby te nadgodziny opłacić, odciągali pieniądze właśnie z zembalowego. Według Związku efekt był taki, że im więcej pracowała pielęgniarka, tym z zembalowego miała mniej.

Porozumienie z MZ zagwarantowało m.in., że od września 2018 r. wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie nie niższy niż 1100 zł miesięcznie na jeden etat, a pieniądze miał przekazywać NFZ. Tak też się stało - obecnie środki przelewane świadczeniodawcom stanowią iloczyn liczby etatów pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie stosunku pracy oraz stałej ceny tzw. produktu rozliczeniowego, określonej w załączniku do zarządzenia nr 99/2018/DSOZ prezesa NFZ.

Od początku 2018 r. świętokrzyski NFZ sprawdza, czy szpitale w regionie w prawidłowy sposób przekazują pieniądze dla pielęgniarek i czy środki nie są wykorzystywane na inne cele.

Były sygnały o nieprawidłowościach
Jak informuje nas Fundusz, w świętokrzyskich szpitalach zatrudnionych jest ponad 7,5 tys. pielęgniarek (dokładnie jest to 7 509,68 etatów - podwyżki są przelewane na wykazane etaty, a nie łączną liczbę pracujących pielęgniarek). To daje miesięczną kwotę podwyżek (wraz z pochodnymi) w wys. 14,6 mln zł miesięcznie. NFZ zaznacza, że są to dane za grudzień 2018, więc w poszczególnych miesiącach mogą być niewielkie różnice.

ŚOW NFZ zapytany o powody kontroli przyznaje, że taka decyzja zapadła po sygnałach, jakie napływały do Oddziału od pielęgniarek indywidualnych, związków zawodowych i przedstawicieli Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Sugerowały one, że w niektórych placówkach mogą występować nieprawidłowości w sytuacji, gdy pielęgniarki przebywają na urlopach macierzyńskich czy zwolnieniach lekarskich, nie otrzymują podwyżek i pieniądze na ten cel zostają w placówce medycznej.

"Drugim powodem była analiza zatrudnienia i wymiaru czasu pracy przeprowadzona przez nasz monitoring: wynikało z niej, że zdarzały się przypadki zatrudnienia (na papierze) jednej i tej samej pielęgniarki w wielu placówkach, co łącznie dawało więcej niż 2 etaty" - zaznacza NFZ.

Uchybienia w trzech na pięć placówek
ŚOW NFZ przyznaje, że wyniki już zakończonych postępowań pokazały, iż w trzech na pięć placówek stwierdzono uchybienia.

"Chodzi o nieprawidłowe rozdysponowanie przekazanych przez Fundusz pieniędzy (np. na wypłatę nagród jubileuszowych) czy brak zwrotu niewykorzystanych środków. W sumie chodziło o kwotę 13 448 złotych" - wylicza Fundusz.

Dodaje, że na te placówki nałożona została łączna kara w wys. 672 zł, zgodnie z przepisami, które mówią o maksymalnej karze w wys. 5 proc. kwoty nienależnie przekazanej. Szpitale musiały również zwrócić do NFZ pieniądze, które nie zostały wykorzystane na podwyżki.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum