Świętokrzyskie: placówki mają oddać 1,12 mln zł

Autor: JJ/Rynek Zdrowia • • 09 sierpnia 2010 12:49

Podsumowując kontrole w 2009 roku Świętokrzyski OW NFZ poinformował, że w ich wyniku nakazał świadczeniodawcom zwrócić w sumie 1,124 mln zł - zakwestionowano usługi za 721 tys. zł i nałożono 403 tys. kar.

- W 2009 roku przeprowadziliśmy 122 kontroli. Najczęściej kontrolowane były gabinety stomatologiczne (33 razy), 24 razy kontrolerzy byli w szpitalach i 16 razy w poradniach specjalistycznych - mówi nam Beata Szczepanek, rzecznik Świętokrzyskiego OW NFZ w Kielcach.

Kontrolowano też programy terapeutyczne i chemioterapię (nakazano zwrócić świadczeniodawcy 50 tys. zł). - Nieprawidłowości można ująć w dwóch grupach - pierwsza jest związana z brakiem sprzętu lub kadr. Druga, to kwestia błędnych rozliczeń wykonanych świadczeń - informuje Beata Szczepanek.

Jak podkreśla rzecznik, część uchybień w placówkach, na skutek pokontrolnych zaleceń została zlikwidowana i nie dopatrzono się w żadnym przypadku podstaw do zerwania kontraktu.

W przypadku pierwszej grupy nieprawidłowości, jako przykłady Beata Szczepanek podaje brak wystarczającej liczby anestezjologów na oddziałach intensywnej terapii czy nefrologów w godzinach popołudniowych w stacjach dializ.

- W drugiej grupie nieprawidłowości najbardziej kuriozalnym był przypadek przyjęcia na oddział kardiochirurgii pacjenta z biegunką, co potwierdza szpitalna dokumentacja. Szpital już jednak w sprawozdaniu do nas wskazał pacjenta z chorobą układu krążenia, przy czym nie wykonano u niego żadnych badań ani innych czynności medycznych w tym kierunku. Lekarz tłumaczył to tym, że u pacjenta powyżej 70. roku życia z pewnością są kłopoty z układem krążenia - dodaje Szczepanek.

Kontrole wykazały też, że zdarza się, iż pacjenci, którzy wymagają opieki ambulatoryjnej lub najwyżej pobytu na oddziałach chirurgii jednego dnia, przyjmowani są na kilka dni do szpitala.

Jak podkreśla rzecznik, jest oczywiście wiele placówek, które należy ocenić bardzo pozytywnie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum