Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia | 13-11-2017 09:29

Świętokrzyskie: coraz więcej rezydentów wypowiada klauzule opt-out

Rezydenci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach wypowiadają klauzule opt-out. Już co trzeci pracujący w tym szpitalu ją wypowiedział.

dotychczas W szpitalu 67 lekarzy rezydentów na 180 tam zatrudnionych opowiedziało się za niepracowaniem ponad normę. Fot. archiwum

Jak mówi Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, codziennie dowiaduje się, że kolejnych dwóch, trzech rezydentów wypowiedziało klauzulę.

W tej placówce dotychczas 67 lekarzy rezydentów na 180 tam zatrudnionych opowiedziało się za niepracowaniem ponad normę. Zrobiło to także 33 specjalistów. Klauzulę wypowiedziało również 9 rezydentów ze szpitala w Sandomierzu. W świętokrzyskich lecznicach pracuje łącznie 456 rezydentów.

Jak mówi Gazecie Wyborczej Maciej Skuza rezydent robiący specjalizację z ginekologii i położnictwa w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka tej pory zdarzało się mu brać do 12 popołudniowych dyżurów w miesiącu. Bez podpisania klauzuli opt-out mógłby brać najwyżej dwa i pół dyżuru. Oprócz tego pracuje w czterech poradniach specjalistycznych.

W sprawie wypowiadania klauzul opt-out w piątek (10 listopada) w Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej odbyło się spotkanie władz ogólnopolskiego Porozumienia Rezydentów z młodymi lekarzami z regionu.

Wcześniej wypowiadanie klauzul opt-opt zaleciła lekarzom Naczelna Izba Lekarska.

Dla bezpiecznego leczenia chorego człowieka niezbędne jest skrócenie czasu pracy lekarza do 48 godzin - podkreśla Naczelna Rada Lekarska, po piątkowym spotkaniu z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy.

Pod koniec października Naczelna Rada Lekarska, "uwzględniając głosy środowiska lekarzy, którzy słusznie dostrzegają, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie, zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił przez samych lekarzy", zwróciła się do lekarzy o "ograniczenie w najbliższym czasie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych, również w ramach umów cywilnoprawnych, do maksymalnie 48 godzin w tygodniu". Samorząd lekarski na swojej stronie opublikował gotowy wzór oświadczenia dotyczącego cofnięcia zgody na klauzulę "opt-out".

Więcej: www.wyborcza.pl