Studia menedżerskie w ochronie zdrowia muszą dziś uwzględniać rozwój technologii medycznych

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 02 lutego 2021 11:13

- Postęp technologiczny w medycynie jest bardzo ważny nie tylko dla przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego, ale również w sferze zarządzania - podkreśla w wywiadzie dla Rynku Zdrowia dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych, koordynator studiów MBA o profilu ochrona zdrowia w Politechnice Śląskiej.

Studia menedżerskie w ochronie zdrowia muszą dziś uwzględniać rozwój technologii medycznych
Prof. Małgorzata Dobrowolska, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych; FOT. Materiały prasowe
  • Studia menedżerskie w obszarze ochrony zdrowia muszą dziś w istotnym stopniu uwzględniać dynamiczny rozwój nowych technologii medycznych
  • W ramach programu studiów MBA o profilu ochrona zdrowia postawiliśmy na dużą porcję wiedzy o dostępnych rozwiązaniach technicznych, które znalazły zastosowanie w procesie leczenia, ale także w sferze organizacyjnej ośrodków ochrony zdrowia - mówi dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
  • O jakości leczenia w coraz większym stopniu - obok profesjonalnych kadr medycznych - decyduje stopień wykorzystania osiągnięć techniki

Rynek Zdrowia: - Od wielu lat Politechnika Śląska kształci studentów na kierunku inżynieria biomedyczna. Natomiast marcu br. w Państwa Uczelni ruszają studia MBA o profilu ochrona zdrowia. Dlaczego Politechnika Śląska coraz szerzej otwiera się na kształcenie dotyczące sektora opieki zdrowotnej?

Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ: - Po pierwsze technologia odgrywa w medycynie coraz większą rolę - zarówno w diagnostyce, terapii, jak i opiece domowej. Po drugie proponowane przez Politechnikę Śląską studia MBA w ochronie zdrowia to studia przede wszystkim dla menedżerów, dla których opracowaliśmy specjalistyczny, interdyscyplinarny program kształcenia kompetencji liderów, stawiając nie tylko na wiedzę z zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii.

Na tle innych uczelni wyróżniamy się tym, że postawiliśmy na dużą porcję wiedzy o dostępnych rozwiązaniach technicznych, które znalazły zastosowanie w procesie leczenia, ale także w sferze organizacyjnej ośrodków ochrony zdrowia.

Od 2006 roku kształcimy na kierunku inżynierii biomedycznej. Posiadamy pełne prawa akademickie w dyscyplinie inżynieria biomedyczna. Studia MBA w ochronie zdrowia stanowią więc uzupełnienie naszej oferty edukacyjnej. Dziś nowe technologie dominują w różnych obszarach naszego życia, a medycyna należy do tych najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin, gdzie postęp technologiczny jest bardzo ważny nie tylko dla przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego, ale również w sferze zarządzania.

Politechnika Śląska jest liderem wśród polskich uczelni w kreowaniu i wdrażaniu technologii należących do przykładów tzw. Przemysłu 4.0. Dlatego w naturalny sposób wykorzystujemy ten potencjał, proponując bardzo ciekawy profil MBA w ochronie zdrowia, w naszym przekonaniu - nowatorski na tle innych dostępnych na rynku. W ramach programu przewidzieliśmy wizyty w krajowych i zagranicznych firmach oraz ośrodkach naukowych, między innymi w Nyenrode Business Universiteit (Holandia) oraz w firmie Philips.

Wyróżnia nas także to, że spotkania z autorytetami i zdobywanie wiedzy realizujemy w interaktywny sposób z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych. Obecna rekrutacja na nasze studia MBA w ochronie zdrowia trwa do 25 lutego. W marcu tego roku planujemy uruchomić bezpieczny system kształcenia oparty o hybrydowe rozwiązania i doskonałą kadrę wykładowców, także z zagranicy.

- Dlaczego głównym partnerem studiów MBA w zakresie kształcenia kadr menedżerskich w ochronie zdrowia w Politechnice Śląskiej została firma Philips?

- W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 10-lecia wydziału Inżynierii Biomedycznej. Wydział jest najmłodszym wydziałem Politechniki Śląskiej i jedynym o tej nazwie w Polsce. Od początku swojego istnienia proces kształcenia na tym wydziale wspierali profesorowie i eksperci zewnętrzni związani z medycyną, ale również ekonomią.

Wśród zagranicznych profesorów prowadzących zajęcia dla studentów są też przedstawiciele wspomnianej już uczelni Nyenrode Business Universiteit w Holandii. To dzięki tej współpracy rozpoczęliśmy nasze strategiczne partnerstwo z firmą Philips, czego efektem jest, między innymi projekt Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Potencjał dydaktyczny, jaki udało się zgromadzić dzięki współpracy międzynarodowej zachęcił nas do przygotowania atrakcyjnej oferty studiów MBA.

To wyjątkowa oferta dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji w obszarze zarządzania ośrodkami ochrony zdrowia, obejmująca unikatowe treści związane z implementacją nowoczesnych systemów informatycznych. Firma Philips, ale również profesorowie Nyenrode Business Universiteit stanowią o bardzo atrakcyjnej ofercie proponowanych studiów MBA.

Nasza ścieżka kształcenia składa się z 550 godzin dydaktycznych zagadnień menedżerskich i 120 godzin specjalistycznej ścieżki o profilu ochrony zdrowia. Uczelnia jest członkiem Business Graduates Association. Program kształcenia powstał zgodnie ze standardami jednej z kluczowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), którą w przyszłości chcielibyśmy pozyskać.

Dbamy zarówno o wysoki poziom kształcenia, jak i sieciowanie naszych słuchaczy, nawiązywanie relacji biznesowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ważna jest dla nas atmosfera, sprzyjająca sprawnej współpracy, ale i relacjom interpersonalnym. Dlatego naszym zajęciom towarzyszy szereg przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, jak na przykład 150-godzinny trening umiejętności menedżerskich.

- Z raportu Future Health Index 2020 wynika, że aż 65 proc. przedstawicieli młodego pokolenia pracowników ochrony zdrowia w Polsce uważa, iż zdobyte przez nich wykształcenie medyczne nie przygotowało ich do zarządzania w sektorze medycznym. Jakie zatem zmiany w kształceniu kadr zarządzających placówkami medycznymi są niezbędne i czy te wyzwania uwzględnia program studiów MBA w Politechnice Śląskiej?

- Studia menedżerskie w obszarze ochrony zdrowia muszą dziś w istotnym stopniu uwzględniać dynamiczny rozwój nowych technologii medycznych. Właśnie dlatego nasz program studiów MBA obejmuje, między innymi takie obszary jak: inżynierskie wspomaganie medycyny; nowe technologie w ochronie zdrowia; medycyna spersonalizowana i medycyna 2.0.

Nie mamy wątpliwości, że o jakości leczenia w coraz większym stopniu, obok profesjonalnych kadr, decyduje stopień wykorzystania osiągnięć techniki. Dynamiczny rozwój nowych technologii spowodował, że nasza oferta stała się zróżnicowana, kompleksowa i interdyscyplinarna. Adekwatny dobór treści do potrzeb jednostek szpitalnych wymagał od nas sporej wiedzy. I to uważamy za nasz atut, jeżeli chodzi o proponowane studia, a mianowicie szkolenie kompetencji menedżerskich, zarządzania jednostką wyposażoną w nowoczesny sprzęt, przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych osiągnięć informatycznych.

Przygotowując program studiów MBA w ochronie zdrowia bardzo wiele uwagi przywiązywaliśmy do właściwych proporcji pomiędzy wiedzą „menedżerską” oraz wiedzą o nowoczesnych rozwiązaniach wspierających sferę organizacyjną jednostek ochrony zdrowia.

Jesteśmy przekonani, że to nam się udało. Przetestowaliśmy pierwszą grupę MBA Przemysł 4.0., która z sukcesem i zadowoleniem zakończyła studia w grudniu 2020 roku, oceniając włączenie zagadnień technologicznych do zarządczych jako szczególnie ważne w kreowaniu kompetencji liderów.

- W maju 2020 r. uroczyście rozpoczęto budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Czy ta wspólna inwestycja Politechniki Śląskiej i firmy Philips to kolejny etap wykorzystywania potencjału Państwa Uczelni w obszarze rozwoju technologii medycznych?

- Zdecydowanie tak. Na projekt Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu składa się kompleks bardzo nowoczesnych laboratoriów. W nowoczesny sprzęt i aparaturę do badań w obszarze rozwoju innowacyjnych technologii dla zdrowia zostanie zainwestowanych ponad 60 mln zł.

Inwestycja o łącznej wartości przekraczającej 100 mln zł przyczyni się do zbudowania centrum badawczo-rozwojowego o unikatowych w tej części Europy możliwościach badawczych. Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest prof. Marek Gzik, kierownik Katedry i Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Cieszymy się, że możemy tak wielotorowo wspierać sektor medyczny - nie tylko we wspomnianym zapleczu badawczym i infrastrukturze - ale również w procesie profesjonalizacji kadr medycznych, w tym w szczególności w kreowaniu kompetencji liderów, od których, jak wiadomo, zaczynają się wszelkie zmiany, także w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w placówkach ochrony zdrowia.

___________

Rekrutacja na studia MBA Ochrona Zdrowia w Politechnice Śląskiej trwa do 25 lutego 2021 roku. Program studiów został przygotowany w oparciu o standardy prestiżowej światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration). Obejmuje, m.in. 550-godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską oraz 120-godzinną ścieżkę specjalizacyjną, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. Partnerzy przedsięwzięcia: Philips i Nyenrode Business Universiteit.
Więcej: mcbi.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze