Straty szpitala nie można odliczyć...

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 17 grudnia 2009 11:30

Czy SP ZOZ deklarujący, że przeznaczy swój dochód na cele statutowe, ale miał stratę w latach poprzednich, może o nią pomniejszyć osiągnięty dochód?

Straty szpitala nie można odliczyć...

Zgodnie z ustawą o CIT dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jednak gdy koszty uzyskania przychodów poniesione w roku podatkowym są wyższe od uzyskanych przychodów, mamy do czynienia ze stratą podatkową, o którą podatnik może obniżyć swój dochód w kolejnych pięciu latach podatkowych (przy czym w żadnym z tych lat odliczenie nie może przekroczyć 50 proc. dochodu).

Przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych w Polsce lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

Dochody podatników, których celem statutowym jest działalność ochrony zdrowia i pomocy społecznej, są zwolnione z podatku. Oczywiście zwolnienie dotyczy tylko tej części dochodu, która zostanie przeznaczona na cele statutowe.

W konsekwencji osiągnięty dochód nie podlega opodatkowaniu, a poniesiona strata na działalności statutowej nie może obniżać dochodów wolnych od podatku oraz, co ważne, także dochodów z działalności opodatkowanej osiągniętych w następnych latach podatkowych.

Zakaz ten nie ma większego znaczenia, jeśli cały przychód szpitala jest zwolniony z podatku dochodowego. Gdyby było inaczej, przerzucanie straty osiągniętej na działalności zwolnionej do działalności opodatkowanej byłoby niedopuszczalne. Jak bowiem podkreślają organy podatkowe, strata osiągnięta z działalności statutowej jest stratą ekonomiczną lub bilansową w znaczeniu ekonomicznym, a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego (por. interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 sierpnia 2009 r., ILPB3/423-396/09-4/JD).

Gdyby jednak strata została poniesiona z działalności, z której dochody nie są zwolnione z podatku, mogłaby być odliczona na zasadach ogólnych (od dochodów podlegających opodatkowaniu).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum