Spory podatkowe wokół abonamentów medycznych

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 07 sierpnia 2009 15:40

Minister finansów uważa, że jeżeli pracodawca pokrywa koszt opieki medycznej pracowników, uzyskują oni dodatkowy przychód, który należy opodatkować jak wynagrodzenie ze stosunku pracy.

W opinii ministra finansów sama możliwość skorzystania przez pracownika z usług objętych abonamentem medycznym jest jednoznaczna z powstaniem przychodu. I nie ma znaczenia, że z umowy między pracodawcą i firmą oferującą usługi medyczne nie wynika cena zakupu usługi na rzecz jednego pracownika, a wynagrodzenie przychodni medycznej ustalane jest ryczałtem – przypomina „Rzeczpospolita”. W opinii organów podatkowych kwotę ryczałtu wystarczy podzielić przez liczbę osób uprawnionych do skorzystania z opieki medycznej, by uzyskać kwotę, przypadającą na jednego pracownika.

Pracodawcy, w związku z tym, że odpowiadają za odprowadzenie zaliczek na poczet podatku, by nie zadzierać z fiskusem, wliczają wartość abonamentu do dochodu ze stosunku pracy pracownika, niezależnie od tego, czy pracownik skorzystał czy też nie z usług abonamentowych.

Prawnicy uważają jednak, że przepisy należy zmienić. Art. 12 ust. 1 ustawy o PIT – w ich opinii – mówi, że przychodem ze stosunku pracy, oprócz wypłat pieniężnych, jest także wartość nieodpłatnych świadczeń i ze względu na tę regulację można rozważać powstanie przychodu u pracowników z tytułu stworzenia możliwości skorzystania z opieki medycznej na koszt pracodawcy, ale art. 11 tej ustawy mówi, że przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ustawodawcy chodziło więc prawdopodobnie o opodatkowanie otrzymanych nieodpłatnych świadczeń , a nie świadczeń możliwych do uzyskania.

Prawnicy uważają ponadto, że nawet gdyby przyjąć, że u pracowników przychód ze stosunku pracy powstaje niezależnie od skorzystania z konkretnej usługi medycznej, to spółka jako płatnik nie ma obowiązku pobierania zaliczek na PIT z tytułu nieodpłatnego świadczenia, ponieważ nie jest w stanie ustalić wartości, przypadającej na indywidualnego pracownika, ze względu na fakt, że opłata jest wnoszona ryczałtem za określoną grupę pracowników. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 2a ustawy o PIT, wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń należy ustalić według cen zakupu.

Ostatnio pojawiło się kilka wyroków korzystnych dla podatników w tej sprawie. Orzeczenia  nie są jednak prawomocne, gdyż zostały złożone skargi kasacyjne. Sprawą abonamentów medycznych w związku z tym – być może jeszcze w tym roku – zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum