×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Specjalny dodatek w 2023 roku. Nie każdy wie, że może otrzymać 620 zł miesięcznie

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Rynek Zdrowia04 lutego 2023 15:31

Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2023 roku wynosi 620 zł miesięcznie. Mogą go otrzymać osoby, które zrezygnowały z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Co jednak ważne, trzeba spełnić kilka warunków, w tym kryterium dochodowe.

Specjalny dodatek w 2023 roku. Nie każdy wie, że może otrzymać 620 zł miesięcznie
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje konkretnym grupom osób. Fot. AdobeStock
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie, o które mogą ubiegać się osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia czy pracy zarobkowej, aby stale opiekować się osobą niepełnosprawną
 • Ponadto, aby otrzymać specjalny zasiłek trzeba spełniać wyznaczone kryterium dochodowe
 • Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł miesięcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy. Czym jest i komu przysługuje?

Jak wyjaśnia Dziennik Gazeta Prawna, specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Obecnie wynosi 620 złotych miesięcznie. Należy pamiętać także, że za niepełne miesiące kalendarzowe zasiłek wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Z kolei należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Co ważne, o zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom, jeśli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia i edukacji.

Oznacza to, że będą to w głównej mierze krewni w linii prostej, a także rodzeństwo osoby niepełnosprawnej.

"DGP" przypomina, że w przypadku ubiegania się o tego typu świadczenie przez rolników, małżonków rolników albo domowników, zasiłek przysługuje:

 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego (potwierdza się to stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2023 roku. Jakie warunki należy spełnić?

Nie można zapominać, że niesienie pomocy niepełnosprawnemu członkowi rodziny nie jest wystarczające, aby przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy – osoby ubiegające się o świadczenie, muszą spełniać kryterium dochodowe.

Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł – wyjaśnia "DGP".

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód:

 •  w przypadku, gdy osoba wymagają opieki jest małoletnia:

-   osoby wymagającej opieki;

-   rodziców osoby wymagającej opieki;

-   małżonka rodzica osoby wymagającej opieki;

-   osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko;

 • w przypadku, gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

- osoby wymagającej opieki,

-  małżonka osoby wymagającej opieki,

-  osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko.

Osoby, którym zasiłek nie przysługuje

Specjalny zasiłek nie przysługuje niektórym grupom osób (poza niespełnieniem kryterium dochodowego), jeśli:

 • osoba sprawująca opiekę:

- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
 • na osobę wymagającą opieki:

- inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

- jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze