RR/Rynek Zdrowia | 12-05-2011 11:50

Sosnowiec: w planach co rok większy oddział geriatryczny w szpitalu miejskim

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu powstanie piętnastołóżkowy pododdział geriatryczny z poradniami i opieką psychologa oraz fizjoterapeuty. To na początek. Co roku będzie przybywać kolejnych 10-15 łóżek dla seniorów.

Szpital w Sosnowcu stawia więc na geriatrię. Zadecydowała o tym sytuacja demograficzna w województwie śląskim i kalkulacja, z której wynika, że stawki wypłacane przez NFZ na geriatrę są wyższe niż na przykład na leczenie internistyczne. Z analiz dyrekcji wynika, że na oddziale internistycznym już teraz 85 proc. wszystkich pacjentów ma ponad 65 lat.

Dyrektor Zbigniew Swoboda ze Szpitala Miejskiego w Sosnowcu sądzi, że znalazł na rynku niszę i dziwi się, że inne placówki nie dostrzegły wolnego pola. Opieka geriatryczna, nie tylko w woj. śląskim, jest trudno dostępna - przez lata uznawano, że to deficytowa dziedzina.

Swoboda uważa jednak, że stawki proponowane przez są już do zaakceptowania i liczy, że po zrealizowaniu kilku przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych uzyska kontrakt na poziomie 2-2,5 mln zł rocznie.

- Trudno otwierać piątą chirurgię, czy szóstą ortopedię, gdy nie dostanie się pieniędzy na ich prowadzenie. Trzeba szukać obszarów niszowych, a takich nie jest już wiele - powiedział nam Zbigniew Swoboda.