Śląskie: powiat pszczyński zamierza przejąć prowadzenie szpitala

Autor: PAP, PW/Rynek Zdrowia • • 30 marca 2018 17:40

Powiat pszczyński zamierza przejąć prowadzenie tamtejszego szpitala od spółki Centrum Dializa z Sosnowca, której w ostatnich dniach umowę wypowiedział NFZ. Władze powiatu proszą pracowników o kontynuowanie pracy w szpitalu prowadzonym przez jednostkę powiatową.

Powiat pszczyński wystąpił do NFZ o przekazanie kontraktu na prowadzenie szpitala - w formie cesji na podmiot powiatowy. Fot. Archiwum

O rozwiązaniu umowy na świadczenie wszystkich rodzajów i zakresów usług ze szpitalem w Pszczynie, prowadzonym przez spółkę Centrum Dializa z Sosnowca, śląski oddział NFZ poinformował 20 marca br. Umowę rozwiązano z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, co oznacza brak kontraktu od 1 lipca.

- Nie mieliśmy innego wyjścia jak rozwiązanie umowy. Życie i zdrowie pacjentów w tej placówce było zagrożone. Mimo naszych wielokrotnych rozmów nie usunięto nieprawidłowości wskazanych podczas kontroli - mówił 20 marca dyrektor śląskiego oddziału NFZ Jerzy Szafranowicz.

Czytaj też: Pszczyna: NFZ rozwiązał umowę z szpitalem. Wypadnie z sieci?

Zapewnił, że świadczenia realizowane dotąd przez szpital będą od lipca realizowane przez podmioty w promieniu 25 km - z kontraktami z NFZ.

W piątek (30 marca) jednak starosta pszczyński Paweł Sadza poinformował w rozesłanym komunikacie, że w związku z decyzją NFZ powiat rozwiązuje umowę dzierżawy szpitala ze spółką Centrum Dializa (także z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, do dnia 30 czerwca) i zaproponował spółce zawarcie porozumienia, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie funkcjonowania szpitala, a tym samym dostępu do świadczeń leczniczych mieszkańcom.

Starosta Sadza wskazał, że od momentu wypowiedzenia przez NFZ kontraktu powołany przezeń zespół ds. szpitala spotkał się z przedstawicielami spółki czterokrotnie. Powiat zaproponował spółce zawarcie porozumienia, w którym oświadcza, że najpóźniej od 1 lipca planuje rozpocząć działalność leczniczą w szpitalu, zapewniając zatrudnienie pracowników szpitala przez wskazany podmiot, przy zastosowaniu art. 23' Kodeksu pracy.

- Powiat zapewnia też, że będzie podejmować działania polegające na niezwłocznym dokonaniu przygotowań szpitala do prowadzenia dalszej, nieprzerwanej działalności. Przedstawiciele spółki Centrum Dializa zapowiedzieli, że w ciągu 14 dni odniosą się do przekazanych dokumentów (wypowiedzenia umowy dzierżawy oraz porozumienia) - przekazał starosta pszczyński.

Zwrócił się także do pracowników szpitala, by w oświadczeniach deklarowali gotowość podjęcia pracy w szpitalu prowadzonym przez jednostkę podległą powiatowi.

- Przejęcie pracowników ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości działalności leczniczej szpitala. Bardzo nam zależy, abyście państwo nadal pracowali w szpitalu w Pszczynie - podkreślił Sadza.

Powiat ponownie wystąpił też do NFZ o przekazanie kontraktu na prowadzenie szpitala - w formie cesji na podmiot powiatowy.

- Na wcześniejsze wystąpienia w tej sprawie, do tej pory nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi, jednakże dyrektor śląskiego NFZ zapewnił mnie o swojej woli współpracy. Przypomnę także, że otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Zdrowia, z którego wynika, że cesja kontraktu na podmiot powiatowy jest możliwa - zaznaczył w piątek starosta.

Jak już pisaliśmy, śląski NFZ rozważał - jako jedną z możliwych opcji - przekazanie kontraktu Szpitala w Pszczynie do pobliskich szpitali i przychodni - w Mikołowie, Żorach, Bielsko-Białej, Tychach. O takiej możliwości informował 20 marca Piotr Nowak, zastępca dyrektora ds. medycznych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Fundusz dysponuje też dokładną listą placówek, które zamierza wskazać mieszkańcom powiatu pszczyńskiego, jeśli Szpital w Pszczynie zaprzestanie pracy.

W piątek (30 marca) 18 osób - lekarzy i pielęgniarek związanych ze szpitalem w Pszczynie - rozesłało list otwarty do zarządu powiatu i dyrekcji śląskiego oddziału NFZ. Deklarują poparcie dla działań powiatu ws. szpitala, sygnalizują gotowość do współpracy przy tworzeniu szpitala powiatowego i apelują "do wszystkich obecnych i byłych pracowników szpitala o wsparcie".

Rzecznik spółki Centrum Dializa Witold Jajszczok przekazał 20 marca PAP, że kontrakt został wypowiedziany przez NFZ zgodnie z przewidzianym w nim trybem, nie ma możliwości odwołania od tej decyzji, a w ocenie spółki nie było podstaw do rozwiązania umowy.

Rozwiązując umowę śląski oddział NFZ informował, że przez ostanie 10 lat szpital w Pszczynie był kontrolowany 16 razy; nieprawidłowości wykazywała każda kontrola. Ostatnia, przeprowadzona od 12 czerwca do 25 sierpnia 2017 r., wykazała, że szpital w Pszczynie nie wykonał części zaleceń po kontroli z 2016 r.

Tamta kontrola zakończyła się nałożeniem na szpital wysokiej kary - ponad 1,1 mln zł - oraz wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości. Niezastosowanie się do tych zaleceń oznaczało, że szpital w Pszczynie nadal naruszał treść umowy i przepisy. Na szpital nałożono więc kolejną karę - 0,5 mln zł.

Wśród nieprawidłowości wskazanych przez śląski NFZ były m.in. niezapewnienie opieki lekarskiej w oddziale neonatologicznym, gdzie trafiają najciężej chore noworodki, oraz pacjentom na sześciu stanowiskach intensywnej terapii. Brakowało łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, izolatek na oddziałach neurologii, geriatrii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz neonatologii, a koordynator ds. przeszczepów nie przeszedł wymaganych przez ustawę szkoleń. Nie zapewniono też całodobowej opieki lekarskiej na oddziale chorób wewnętrznych, a opiekę anestezjologiczną dla całego szpitala zapewniał tylko jeden lekarz specjalista.

Szpital w Pszczynie nie jest jedynym w regionie, który może mieć problemy z zapewnieniem ciągłości przyjęć pacjentów. W lutym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu Zdroju wystąpił z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o zgodę na czasowe zawieszenie działalności leczniczej, od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r., oddziału pediatrycznego i gastrologiczno-wewnętrznego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu Zdroju oficjalnym pismem (datowane na 7 marca, nim jeszcze znana była decyzja NFZ dotycząca zerwania umowy ze placówką Pszczynie) zwracał się do Szpitala w Pszczynie o "zabezpieczenie pacjentów wymagających świadczeń we wskazanych obszarach opieki medycznej".

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum