KL/Rynek Zdrowia | 04-11-2020 11:30

Śląska OIL o kierowaniu lekarzy do pracy z chorymi z COVID-19: wypełnijcie oświadczenie

Izby lekarskie mogą zostać zobowiązane do przekazania wojewodzie albo Ministrowi Zdrowia listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą zostać skierowani do pracy z pacjentami zarażonymi SARS-CoV-2. Aby uniknąć skierowania do pracy osób podlegających wyłączeniu, Śląska OIL zaapelowała w środę (4 listopada) o wypełnienie stosownego oświadczenia.

Fot. Archiwum

Zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii m.in:

1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;

2) kobiety w ciąży;

3) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

4) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

5) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

6) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy.

Uwaga, w związku z licznymi zapytaniami Izba wyjaśnia, że w przypadku posiadania dziecka do lat 14 zarówno ojciec jak i matka, będący lekarzami, podlegają wyłączeniu (tzn. mogą złożyć oświadczenie). W przypadku dziecka 15-18 lat tylko jeden rodzic może wysłać oświadczenie.

Złożenie oświadczenia jest dobrowolne, jednakże okręgowa izba przekaże wojewodzie/Ministrowi Zdrowia listę lekarzy i lekarzy dentystów z pominięciem wyłącznie tych, którzy złożą oświadczenie oraz tych, którzy ukończyli 60/65 rok życia.

Więcej: izba-lekarska.org.pl