Śląsk wspiera niepełnosprawnych

Autor: JJ/Rynek Zdrowia • • 31 grudnia 2009 14:19

W jedenastu zakładach aktywności zawodowej w województwie śląskim może znaleźć pracę 319 osób niepełnosprawnych, co jest jednym z najlepszych wyników w kraju.

W roku 2009 woj. śląskie dysponowało kwotą ok. 9,3 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych. Z tych środków 1,9 mln zł przeznaczono na tworzenie kolejnego zakładu aktywności zawodowej w Rudzie Śląskiej.

Pozostałą kwotę – 7,4 mln zł – przeznaczono na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności istniejących zakładów aktywności zawodowej (90% tych kosztów). Pozostałe 10% kosztów bieżącej działalności zakładów, czyli 756 tys. zł marszałek województwa śląskiego pokrył z budżetu - informuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W tym roku region śląski wykorzystał 100% planowych środków PFRON, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Finansowane są również konkursy organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Są one ukierunkowane na pomoc oraz integrację osób niepełnosprawnych i starszych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum