Skończyło ci się dobrowolne ubezpieczenie chorobowe? ZUS tłumaczy ważne zmiany

Autor: oprac. KK • Źródło: ZUS/Rynek Zdrowia26 maja 2022 19:30

Osoba, która chce zostać objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, musi złożyć zgłoszenie na dokumencie ZUS ZUA. Wnioski dorozumiane już nie stanowią podstawy do przyznania takiego ubezpieczenia.

Skończyło ci się dobrowolne ubezpieczenie chorobowe? ZUS tłumaczy ważne zmiany
Zakład Ubezpieczeń Społecznych tłumaczy zasady obowiązujące od 2022 roku. Fot. Shutterstock
  • ZUS poinformował, co powinna zrobić osoba, która chce zostać objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
  • Taka osoba musi złożyć wniosek na dokumencie ZUS ZUA
  • Od stycznia 2022 r. ubezpieczenie dobrowolne nie zostaje przyznane na podstawie terminowo rozliczonej i opłaconej składki

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. ZUS podał zasady

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe kończy się w dniu, w którym jednocześnie kończy się obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z prowadzonej działalności lub współpracy.

Powinny pamiętać o tym osoby, które zgłosiły się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności i równocześnie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

ZUS podkreśla, że powyższe obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, za który podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze stosunku pracy (w przeliczeniu na okres miesiąca) wyniesie co najmniej wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2022 r. wynosi 3010 złotych. 

Przedsiębiorca nie podlega wówczas w danym miesiącu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z prowadzonej działalności i jego dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wygasa. Z kolei osoba prowadząca działalność może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od kolejnego miesiąca, wyłącznie na podstawie nowego zgłoszenia do ubezpieczeń - formularza ZUS ZUA.

Kiedy zaczyna obowiązywać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Co do zasady, objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem następuje od dnia przekazania zgłoszenia do ZUS. Jednak, jak przestrzega ZUS, jeżeli zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nastąpi w ciągu 7 dni od powstania obowiązku tych ubezpieczeń, wówczas objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od dnia wskazanego w zgłoszeniu.

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od stycznia 2022 r. nie obowiązuje już zasada obejmowania dobrowolnym ubezpieczeniem na podstawie tzw. wniosku dorozumianego. W związku z tym ubezpieczenie nie może zostać przyznane na podstawie terminowo rozliczonej i opłaconej składki.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum