Składka członkowska dla lekarzy w górę. Są trzy propozycje

Autor: Justyna Przybytek-Pawlik • Źródło: Rynek Zdrowia16 września 2022 07:20

Wzrośnie składka członkowska w izbach lekarskich. Specjalny zespół powołany przez Naczelną Radę Lekarską w celu przeanalizowania ewentualnej podwyżki, przedstawił trzy propozycje, które skierowano do okręgowych izb lekarskich. Do 29 września izby mają przedstawić wnioski z konsultacji.

Składka członkowska dla lekarzy w górę. Są trzy propozycje
Składka członkowska dla lekarzy w górę. Są trzy propozycje Fot. PAP/Leszek Szymański

 

Wzrośnie składka członkowska w izbach lekarskich. Są trzy propozycje

Zespół powołany przez Naczelną Radę Lekarską opracował propozycje podwyższenia składki dla członków izb lekarskich. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do prezesów okręgowych izb lekarskich.

Mają przeprowadzić konsultacje oraz do 29 września ustosunkować się do proponowanych zmian. Zespół proponuje podwyżkę składki od 1 stycznia 2023 roku do kwoty 90, 100, albo 120 zł. 

Obecnie składka członkowska dla lekarzy i lekarzy dentystów wynosi 60 zł oraz 10 zł dla lekarzy stażystów. Nie była podwyższana od 2014 roku.

Propozycja zmian w składce członkowskiej w izbach lekarskich:

 • podniesienie od dnia 1 stycznia 2023 r. składki członkowskiej lekarzy i lekarzy dentystów czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów bez prawa do zmniejszenia składki odpowiednio do wysokości: 90,00 zł, 100,00 zł i 120,00 zł.
 • Składka członkowska lekarzy emerytów i lekarzy rencistów, która wynosi: 10,00 zł, w każdym wariancie podwyżki pozostaje bez zmian
 • Lekarze stażyści opłacają składkę w wysokości 50% składki lekarzy czynnych zawodowo czyli odpowiednio: 45,00 zł, 50,00 zł lub 60,00 zł.
 • Zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy od 1 stycznia 2023 r. obniżono odpis finansowy na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej do 10%

Prezesi OIL mają wskazać, za jaką wysokością składki opowiadają się członkowie danej izby, czy są za utrzymaniem składki w wysokości 10 zł dla lekarzy emerytów i rencistów, czy popierają zmianę wysokości składki dla stażystów oraz „jakie produkty proponuje wprowadzić izba dla lekarzy w związku z proponowaną podwyżką składki członkowskiej”.

Jak podkreślili autorzy raportu, we wszystkich wariantach 90 proc. podwyżki zostanie przeznaczona na działalność okręgowych izb lekarskich, a 10 proc. przekazana do Naczelnej Izby Lekarskiej w ramach odpisu finansowego.

Podwyżka składki członkowskiej przez inflację, wzrost wynagrodzeń i zwiększone potrzeby

NIL argumentuje podwyżkę składki członkowskiej wzrostem wynagrodzenia lekarzy w ostatnich latach, inflacją, a także koniecznością zapewnienia podwyżek pracownikom administracji w izbach.

- Wielu lekarzy szczególnie emerytów i rencistów znalazło się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Naszym obowiązkiem jest udzielenie im wsparcia. Na ten cel należy przeznaczyć część środków - to kolejny powód, który wskazano w opracowaniu.

Eksperci zalecają ponadto, aby rozważyć utworzenie ogólnopolskiego funduszu wsparcia lekarzy.

- W ramach podwyższonej składki członkowskiej należy zaproponować lekarzom produkty np. objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich lekarzy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikające rozporządzenie Ministra Finansów czy ubezpieczenie od utraty dochodów - dodają.

201 179 lekarzy w izbach lekarskich

W przedstawionej rekomendacji przeanalizowano historyczną wysokość składki, a także wpływ nowych kwot na budżety izb. Analiza została - jak wskazano - dokonana na podstawie rejestru lekarzy aktualnego na dzień 30 czerwca 2022 roku, z której wynika, że:

 • Liczba lekarzy, członków izb w rejestrach okręgowych izb lekarskich na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła - 201 179
 • Liczba lekarzy, których składka należna wynosi: 60,00 zł - 161 690 lekarze
 1. czynni zawodowo - 155 614,
 2. emeryci bez prawa do zmniejszenia składki - 5 850,
 3.  renciści bez prawa do zmniejszenia składki - 218.
 • Liczba lekarzy, których składka należna wynosi 10,00 zł - 8 394
 1.  lekarze emeryci (emerytura, wiek, uchwała) - 1 579,
 2. lekarze renciści (renta, uchwała) - 987,
 3. lekarze stażyści - 5 689.
 •  Liczba lekarzy, których składka należna wynosi: 0,00 zł - 30 796.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum