PAP/Rynek Zdrowia | 02-08-2019 17:05

Senat za podwyższeniem minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych

Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych, zostanie podwyższona z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł - zakłada nowelizacja, za którą w piątek (2 sierpnia) opowiedział się Senat.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Za nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych opowiedziało się 68 senatorów, 15 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Podwyższenie poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych zostanie dokonane przez zmianę wysokości tzw. kwoty bazowej, na której podstawie oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze.

Kwota ta zostanie podwyższona z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł. Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w dzienniku ustaw, ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.

Wynagrodzenia minimalne pracowników medycznych określane są na podstawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z jej przepisami wynagrodzenie minimalne wyliczane jest jako iloczyn kwoty bazowej (obecnie 3,9 tys. zł brutto) i współczynnika pracy określonego odrębnie dla poszczególnych grup zawodowych. Przykładowo współczynnik ten dla lekarza z tytułem specjalisty wynosi 1,27, a dla lekarza stażysty - 0,73. Z kolei dla fizjoterapeutów i pielęgniarek wskaźnik ten wynosi od 0,64 do 1,05 zależnie od wykształcenia i specjalizacji.

Monika Witkowska (PAP)