Senat za obligatoryjnym przekształceniem ZOZ-ów w spółki

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 30 października 2008 18:10

Senatorowie odrzucili w czwartek (30 października) poprawki zgłoszone przez PiS do ustawy o ZOZ-ach. Jedna z nich zakładała, że po przekształceniu szpitala w spółkę prawa handlowego 15 proc. udziałów zostanie przekazanych pracownikom.

Zgodnie z ustawą ZOZ-y mają zostać obligatoryjnie przekształcone w spółki kapitałowe działające w oparciu o prawo handlowe. Samorządy otrzymają 100 proc. kapitału zakładowego, którym będą mogły dysponować. To one będą podejmować decyzje o ewentualnej sprzedaży udziałów.

Taki zapis daje samorządom możliwość całkowitego wyzbycia się kapitału ZOZ-ów, ale także zachowania całości lub w większości udziałów

Senatorowie wprowadzili do ustawy kilkanaście poprawek PO. Jedna ze zmian doprecyzowuje kwestię dzierżawienia spółkom zarządzającym ZOZ ich nieruchomości. Według przyjętej poprawki, organ dokonujący przekształcenia, w zamian za udział albo akcje, będzie wnosił tytułem wkładu niepieniężnego do spółki prawo dzierżawy nieruchomości wskazanych przez podmiot, który utworzył ZOZ.

W ustawie określono m.in. szczegółowe zasady przekształcenia ZOZ-ów w spółki. Zakłada ona możliwość umorzenia zobowiązań publicznoprawnych przekształcającym się ZOZ-om (chodzi o zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r.).

Przyjęto także zapis mówiący, że w planie naprawczym, sporządzanym przez ZOZ w celu skorzystania z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych, może znaleźć się ograniczenie dostępności i jakości świadczeń medycznych. Warunkiem jest określenie sposobu i formy zapewnienia pacjentom tych świadczeń. Wymaga to także opinii wojewody, gminy i powiatu, na terenie których znajduje się ZOZ.

Izba wyższa parlamentu przyjęła także poprawkę PO zakładającą m.in. utworzenie kierowniczych stanowisk dla pielęgniarek. Zmiana ta rozbudowuje katalog stanowisk medycznych w ZOZ-ach i wprowadza: zastępcę kierownika do spraw pielęgniarstwa, naczelną pielęgniarkę albo położną oddziałową, w przypadku oddziału, którym kieruje ordynator oraz kierownika do spraw opieki pielęgniarskiej.

Senatorowie nie zgodzili się na poprawki zgłoszone przez opozycję, w tym na wydłużenie okresu funkcjonowania publicznych ZOZ-ów do 2020 r. Odrzucono również propozycję PiS, aby ZOZ-y prowadzone w formie spółki mogły przeznaczać wypracowany zysk wyłącznie na działalność statutową.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum