Senat: komisja nie wniosła poprawek do ustawy niwelującej wpływ COVID-19 na programy unijne

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 15 grudnia 2020 20:27

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zgłosiła poprawek do znowelizowanej ustawy wydłużającej działanie specustawy funduszowej do 31 grudnia 2023 r. Celem specustawy jest zniwelowanie negatywnego wpływu COVID-19 na realizację unijnych programów operacyjnych.

Senat: komisja nie wniosła poprawek do ustawy niwelującej wpływ COVID-19 na programy unijne

Chodzi o przedłożoną przez resort finansów, funduszy i polityki regionalnej nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw, która działa jedynie do 31 grudnia 2020 r.

W związku z planowanym wejściem w życie noweli od 1 stycznia 2021 roku, senaccy legislatorzy wskazali na naruszenie zasad prawidłowej legislacji, polegające na braku wystarczającego czasu dla Prezydenta RP na podpisanie ustawy. Przepisy dają głowie państwa 21 dni na decyzje o ewentualnym podpisaniu nowoprzyjętej ustawy.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda przekonywał we wtorek senatorów, że w jego opinii Prezydent nie powinien mieć problemu z terminowym podpisaniem tej ustawy.

Odnosząc się natomiast do samej noweli wyjaśnił, że wydłużenie działania specustawy funduszowej pozwoli sfinalizować wdrażanie maksymalnej liczby projektów w warunkach dobiegającej końca perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, która może być rozliczna do końca 2023 r.

Dodał, że dlatego ta właśnie data znalazła się w nowelizacji. Wskazał że, rozwiązanie to jest zbieżne z podejściem prezentowanym na poziomie Unii Europejskiej, która zamierza rozszerzyć czasowo zakres stosowania przepisów prawnych służących zwalczaniu skutków COVID-19, aż do końca 2023 r.

Buda przypomniał, że specjalna ustawa funduszowa wprowadziła przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Nowelizacja pozwoli też przyspieszyć przygotowanie przez ministerstwo rodziny i polityki społecznej programu finansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego Plus na zwalczanie deprywacji materialnej. Społeczno-gospodarcze skutki COVID-19 mogą bowiem zwiększać ryzyko wystąpienia czy pogłębienia zjawiska ubóstwa.

Nowela zakłada również wprowadzenie nowego instrumentu polityki rozwoju - planu rozwojowego, określającego reformy i inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej również po 2021 r. Chodzi o łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu oraz wzmocnienie zrównoważonego rozwoju kraju.

Obowiązująca jeszcze specustawa funduszowa przewiduje m.in. możliwość uznania za kwalifikowane wydatki na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Pozwala też na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność i wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

Ustawa daje także możliwość pracy zdalnej komisji oceniającej projekty, komitetów monitorujących oraz kontroli i audytów.

Przepisy przewidują możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie ma nie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

Longina Grzegórska-Szpyt (PAP)

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum