Senat WUM pozytywnie o konsolidacji szpitali klinicznych

Autor: RZX/Rynek Zdrowia • • 30 października 2018 15:01

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie zaopiniował kierunki działań wobec trzech szpitali klinicznych określone w Programie Operacyjnym Konsolidacji i Restrukturyzacji na lata 2018-2028 - poinformowała nas we wtorek (30 października) Klaudia Wendycz z Biura Prasowego WUM.

Senat WUM pozytywnie o konsolidacji szpitali klinicznych
Związki zawodowe w WUM są przeciw konsolidacji. Fot: KG/PTWP

Chodzi o połączenie Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Połączenie największych placówek leczniczych, których podmiotem tworzącym jest WUM, w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM nastąpi 1 stycznia 2019 roku.

Za uchwałą głosowało (29 października) 43 senatorów, przeciw było 7, dwóch senatorów wstrzymało się od głosu.

Jednocześnie Senat dostrzegł konieczność wypracowania w dalszych konsultacjach społecznych szczegółowych rozwiązań w celu realizacji konsolidacji i restrukturyzacji szpitali klinicznych.

Jak przypomina Biuro Prasowe WUM, celem przeprowadzanej konsolidacji jest trwałe zbilansowanie działalności bieżącej UCK WUM w perspektywie średnioterminowej, zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostki oraz pozyskanie finansowania koniecznego do restrukturyzacji zobowiązań, które na koniec czerwca 2018 roku wynosiły ponad 834 mln zł.

WUM musi bezwzględnie pozyskać w roku 2019 finansowanie zewnętrzne w postaci kredytu lub pożyczki, ponieważ tylko wtedy będzie mogło zredukować zadłużenie, a tym samym zmniejszyć koszty finansowe jego obsługi, które na koniec roku 2018 będą wynosiły ponad 36,9 mln zł - czytamy dalej w informacji Biura Prasowego WUM.

Obecnie największym zagrożeniem dla funkcjonowania największych szpitali klinicznych WUM są:

• strata finansowa generowana przez konsolidowane szpitale kliniczne - wg danych na koniec
I półrocza 2018 wartość skumulowana wynosi ponad 40 mln zł; 
• wzrost zobowiązań ogółem (długoterminowe oraz krótkoterminowe), które wynoszą ponad 834 mln zł (wg stanu na dzień 30 czerwca br.), z czego zobowiązania wymagalne to 260 mln zł oraz zadłużenie w parabankach w wysokości 284 mln zł.

Szpitale nie są w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań cywilno-prawnych, co przekłada się na działania wierzycieli, którzy odmawiają dostaw, nie przystępują do przetargów, składają sprawy do sądu i egzekwują swoje należności poprzez zajęcia komornicze. Skala tych działań jest duża, a wraz z pogarszającą się sytuacją bieżącą dodatkowo się zwiększa.

Dalsze funkcjonowanie szpitali (od 2019 UCK WUM) przy takim poziomie zadłużenia jest bardzo trudne i może doprowadzić do dalszych negatywnych konsekwencji, tj. zaprzestania lub znacznego utrudnienia bieżącego funkcjonowania, obniżenia jakości i liczby udzielanych świadczeń czy też masowej ucieczki pracowników do innych szpitali, a także całkowitym zaprzestaniu regulowania zobowiązań.

Czytaj: Warszawa: protest związków zawodowych przed WUM, są przeciwko konsolidacji szpitali

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum