Sejm: komisja przyjęła tzw. ustawę okołobudżetową, ponad 2,2 mld na staże i specjalizacje lekarzy

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 21 stycznia 2020 18:11

Komisja finansów przyjęła we wtorek (21 stycznia) projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 r., czyli tzw. ustawy okołobudżetowej wraz z poprawkami. Do najważniejszych zmian zawartych w projekcie należą m.in. regulacje dotyczące Funduszu Pracy. Przewidują one, że ponad 2,2 mld zł z tego funduszu zostanie wydane na finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Sejmowa komisja finansów rozpatrywała we wtorek rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.

W trakcie posiedzenia, komisja finansów przyjęła poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Posłowie przyjęli także rządową autopoprawkę przewidującą, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2020, następuje "nie później' niż do dnia 30 września 2020 r., z wyrównaniem od 1 września.

Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020. "Przedłożone propozycje zmian niektórych ustaw znajdują swoje odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na rok 2020 i wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2020" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy okołobudżetowej.

Jak tłumaczy resort finansów, projekt ustawy okołobudżetowej jest nierozerwalnie związany z budżetem i jest niezbędny dla prawidłowej jego realizacji. Do najważniejszych zmian zawartych w projekcie należą m.in. regulacje dotyczące Funduszu Pracy. Przewidują one, że ponad 2,2 mld zł z tego funduszu zostanie wydane na finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. Przewidziano finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (kwotą 310 mln zł) refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.

Projekt zabezpiecza środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej Prezesa ZUS, zabezpiecza też możliwość finansowania wydatków związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa (433,1 mln zł).

W czwartek Sejm ma przeprowadzić drugie czytanie projektu tzw. ustawy okołobudżetowej.

Aneta Oksiuta, Karolina Mózgowiec (PAP)

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum