Samorząd lekarski będzie monitorował sytuację zatrudnionych w ochronie zdrowia

Autor: KR/Rynek Zdrowia • • 02 czerwca 2011 14:20

Naczelna Rada Lekarska powołała zespół do spraw monitorowania sytuacji pracowniczej w ochronie zdrowia. Zwróciła się też do prezesów izb okręgowych z prośbą o powoływanie zespołów regionalnych i współpracę z zespołami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Samorząd lekarski będzie monitorował sytuację zatrudnionych w ochronie zdrowia
Powołanie zespołu było wynikiem zapoznania się przez Naczelną Radę Lekarską z uchwałą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 15 kwietnia 2011 r. dotyczącą podjęcia przez związek działań, których celem będzie „wzrost wynagrodzeń i poprawa warunków pracy lekarzy w szpitalach przekształcanych w spółki handlowe”.

W uchwale tej czytamy m.in. że Zarząd Krajowy OZZL utworzy - we współpracy z Naczelną Radą Lekarską - krajowy zespół koordynacyjny, do którego zadań należeć będzie m.in. opracowanie wspólnych dla całego kraju postulatów, których spełnienie przez pracodawców (spółki) powinno - w ocenie OZZL i samorządu lekarskiego - skłonić zwalniających się lekarzy do powrotu do pracy.

Postulaty te dotyczyć będą m.in. minimalnych wynagrodzeń zasadniczych według stopnia specjalizacji, minimalnych norm zatrudnienia lekarzy na poszczególnych oddziałach szpitalnych oraz corocznego płatnego urlopu szkoleniowego.

Do zadań zespołu będzie należało też udzielanie (za pośrednictwem zespołów koordynacyjnych na szczeblu województw) pomocy finansowej lekarzom, którzy skorzystali z prawa do zwolnienia się z pracy u nowego pracodawcy za 7-dniowym wypowiedzeniem.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum