STOMOZ: nasi menedżerowie na warsztatach we Francji

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 04 października 2013 08:11

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) otrzymało z UE dofinansowanie do własnego projektu, w ramach którego od 6 do 12 października polscy menedżerowie zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia we Francji.

STOMOZ: nasi menedżerowie na warsztatach we Francji

Uczestnicy projektu odwiedzą partnerskie szpitale (Centre Hospitalier Avicenne, Hopitaux Universitaires Paris - Saint-Denis), na przykładzie których zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia we Francji, ze szczególnym uwzględnieniem opieki psychiatrycznej, opieki długoterminowej, ratownictwa medycznego i geriatrii oraz z metodami kształcenia zawodowego.

Przedmiotem szkoleń i warsztatów w ramach projektu pn. "Dobre praktyki zarządzania francuskimi placówkami medycznymi w transformacji polskich podmiotów leczniczych do wymogów Unii Europejskiej" będzie też wymiana doświadczeń menedżerskich oraz implementacja dyrektywy UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Goszczącym polskich menedżerów podmiotem jest szpital uniwersytecki Avicenne w regionie Seine-Saint-Denis, w podparyskim mieście Bobigny. Ma ponad 550 łóżek, udziela świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w ramach pomocy doraźnej, opieki psychiatryczno-geriatrycznej oraz diagnostyki. Pełni także funkcje dydaktyczne i wykładowe oraz prowadzi badania naukowe.

Beneficjenci projektu w trakcie szkolenia będą uczestniczyć także w wykładach  na temat funkcjonowania francuskiego systemu opieki zdrowotnej na Wydziale Zdrowia, Medycyny i Biologii Człowieka (S.M.B.H.) Uniwersytetu Paryż 13. Na zakończenie otrzymają certyfikaty Europass - Mobilność, jak również ECVET/ European Credit System for Vocational Education and Training, które potwierdzają uzyskanie dodatkowych kompetencji zawodowych w projektach promowanych przez Komisję Europejską.

Po zakończeniu projektu STOMOZ przeprowadzi szeroką akcję informacyjną o przebiegu i realizacji projektu oraz osiągniętych efektach, możliwości i celowości implementacji francuskich  wzorców do systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt finansowany jest z Programu Leonardo da Vinci, będącego jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej - Uczenie się przez całe życie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum